Gdzie można zaliczyć wydatki ponoszone na usługi pocztowe?

startup-593296_640

Niestety nie ma katalogu kosztów pośrednich, do których można zaliczyć wszelkie wydatki poniesione na usługi pocztowe lub kurierskie. Jednakże można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ są bezpośrednio związane z zarządem firmy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy spełnić pewne wymogi — wykazanie związku z uzyskanymi przychodami oraz jego udokumentowanie.

Czytaj dalej Gdzie można zaliczyć wydatki ponoszone na usługi pocztowe?

Co jeżeli nie zapłacę składek ZUS w terminie?

bussines-35

Każdy podmiot zobowiązany jest do realizacji określonych przez ustawy obowiązków względem płacenia składek w określonych terminach za każdy miesiąc kalendarzowy. Oczywiście za niewykonywanie obowiązków wobec ZUS, a więc za niewywiązywanie się z nich, istnieją w konsekwencji dla danego podmiotu pewne sankcje.
Czytaj dalej Co jeżeli nie zapłacę składek ZUS w terminie?

Czy firma musi mieć NIP?

bussines-19

Nowe przepisy, które weszły z początkiem 2012 roku, zmieniły zasady ewidencji i identyfikacji podatkowej, a więc identyfikacji podatników i płatników. Obecnie wyróżnia się dwa identyfikatory podatkowe — PESEL i NIP. Nowa ustawa reguluje kwestie związane z posługiwaniem się identyfikatorem przez poszczególne osoby. Czytaj dalej Czy firma musi mieć NIP?

Czym się różni wynagrodzenie netto i brutto?

bussines (13)

Pojęcie wynagrodzenia netto i brutto jest inaczej utożsamione w przypadku osoby prywatnej a inaczej u przedsiębiorcy.  Osoba prywatna posługuje się w/w pojęciami w innym kontekście, niżeli osoba, która prowadzi swoją działalność gospodarczą. Dlatego tak ważne jest poznanie oby dwóch przypadków.

Czytaj dalej Czym się różni wynagrodzenie netto i brutto?

Program do faktur i księgowości.

Wybór programu do faktur i księgowości jest zwykle niedocenianym, ale bardzo ważnym etapem w działalności każdej spółki, działalności gospodarczej czy innej organizacji. Zwykle traktujemy to jako przykry obowiązek wynikający z przepisów prawa, i nie da się ukryć, że tym właśnie częściowo jest.
Jednak dobrze prowadzone fakturowanie i księgowość mogą być dla nas również wygodnym usprawnieniem pracy.

Czytaj dalej Program do faktur i księgowości.

Jak wygląda rozliczanie płatności kartami od Klientów?

money-256319_640

Przedsiębiorca, który otrzymuje płatności od Klientów za pomocą kart debetowych lub kredytowych za pośrednictwem terminali płatniczych lub portali internetowych musi je odpowiednio rozliczyć, zaksięgować.

Czytaj dalej Jak wygląda rozliczanie płatności kartami od Klientów?

Czym jest wezwanie do zapłaty?

bussines (61)

W sytuacji, gdy kontrahent nie uregulował płatności, należy spróbować odzyskać pieniądze poprzez wysłanie do niego wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty to innymi słowy pismo, które skierowanie jest bezpośrednio do konkretnego kontrahenta, który nie uregulował swoich zobowiązań. Pismo ma na celu żądania zapłaty należności jakich jest winien. Dochodzenie zaległych należności jest priorytetem dla pracodawcy ponieważ pomaga zaoszczędzić jego czas i pozwala uchronić pieniądze, które maja trafić do sądu z powodu postępowania sądowego.

Czytaj dalej Czym jest wezwanie do zapłaty?