Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Slim VAT 2 – kolejny pakiet uproszczeń podatkowych

Slim VAT 2 – kolejny pakiet uproszczeń podatkowych

W jednym z wcześniejszych artykułów wyjaśnione zostało, że Slim VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Dlatego też wyjaśniając znaczenie angielskich słów Slim VAT określić można jako „podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki” (słowo slim oznacza też po angielsku szczupły lub chudy). Warto podkreślić, że polska specyfika to dużo małych i średnich firm, które rozliczają się same, a wraz z postępem technologii wiele obowiązków i przepisów traci na znaczeniu. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w swoim komunikacie, że Slim VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców. Jest on efektem prowadzonego przez Ministerstwo Finansów audytu przepisów mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu. Slim VAT w dużym skrócie jest to pakiet zmian, który zawiera uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie oraz w kursach walut.

Celem zmian było skrócenie do minimum czasu, jaki przedsiębiorcy poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych oraz modernizacja i uproszczenie przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe itd. to obszary, w których nastąpiły zmiany.

Dlatego też 1 stycznia w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca pakiet tzw. SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT). Zawiera ona rozwiązania upraszczające rozliczenia o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług.

Niedawno Ministerstwo Finansów ogłosiło również SLIM VAT 2, czyli kolejne uproszczenie w postaci pakietu modernizacji w rozliczeniach podatku VAT. Pakiet ten poprawić ma płynność firm i uprości kolejne procedury dzięki czemu w efekcie przedsiębiorcy oszczędzą swój bardzo cenny czas. Pakiet SLIM VAT 2 składa się z pięciu bloków; znajduje się tam 15 uproszczeń, między innymi dotyczących korekt faktur czy deklaracji. Firmy będą miały więcej czasu na ulgę na złe długi oraz zadeklarowanie, że chcą odliczać 100 proc. podatku od wydatków na samochód.

Warto przyjrzeć się jakie zmiany zostaną wprowadzone w każdym z pięciu wyżej wspomnianych bloków:

  • pierwszy blok dotyczy prostszego fakturowania, tutaj zmiany obejmują łatwiejsze wystawianie korekt faktur, rezygnację z duplikatu faktury (w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie sprzedawca przekaże nabywcy kolejny egzemplarz faktury), wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 do 60 dni, uproszczenie wystawiania faktur zbiorczych ( proponuje się nowe rozwiązanie, tj. korektę zbiorczą konkretnych pozycji z faktury, a także całych faktur) oraz zniesienie limitu kilometrowego dla uznania biletu jako faktury;
  • drugi blok dotyczy „przyjaznego odliczania VAT„, tutaj przewidziano między innymi uproszczenia dotyczące wykonywania prawa do odliczenia VAT:

a) W przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej 1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo 2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało to prawo.

b) Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 do urzędu skarbowego w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Obecnie termin ten wynosi 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Zmiana dotyczy możliwości złożenia informacji VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres.

  • trzeci blok dotyczy uproszczenia w obrocie międzynarodowym, będzie się odnosił między innymi do importu usług, korekt faktur oraz odpowiedzialności solidarnej agencji celnych, czyli będzie to:

a) Uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT – korekta powinna być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty.

b) Uproszczenie zasad związanych z odliczaniem podatku naliczonego z tytułu importu usług. Proponuje się powrót do zasad obowiązujących przed 01.01.2017 r. i rezygnację z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny.

c) Umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

  • czwarty blok dotyczy rozliczeń VAT w obrocie nieruchomościami, tutaj nastąpi zmiana sposobu zgłaszania kupna nieruchomości do Urzędu Skarbowego, czyli w przypadku gdy w związku z dostawą budynków, budowli lub ich części dochodzi do zawarcia aktu notarialnego na podstawie odrębnych przepisów, strony będą mogły złożyć w tym akcie notarialnym oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy ww. obiektów.
  • piąty blok natomiast dotyczy poprawy płynności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach) oraz modyfikacji w uldze na złe długi. Tutaj również poprawa płynności firm ma nastąpić dzięki zmianom w zasadach mechanizmu podzielonej płatności, dotyczącym między innymi wpłat do KRUS, a także przedłużeniu terminu skorzystania z ulgi na złe długi z dwóch na trzy lata,czyli możliwość płacenia z rachunków VAT składek na rzecz KRUS.

Teoretycznie większość nowych uproszczeń miałaby wejść w życie od 1 października 2021 r., a niektóre od 1 stycznia 2022 r. Dodatkowo warto wspomnieć, że Ministerstwo Finansów pracuje nad trzecią odsłoną SLIM VAT, której prezentacja planowana jest w drugiej połowie tego roku.

Źródła:

1. https://www.ksiegowoscspolki.pl/slim-vat-uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat/ (dostęp z dnia 01.03.2021 r.)

2. https://300gospodarka.pl/live/ministerstwo-finansow-slim-vat-podatki (dostęp z dnia 01.03.2021 r.)

3. https://www.pit.pl/aktualnosci/slim-vat-2-mf-przygotowalo-15-nowych-rozwiazan-1005150 (dostęp z dnia 02.03.2021 r.)

4. https://www.money.pl/podatki/slim-vat-w-nowej-odslonie-resort-przygotowal-kolejny-pakiet-zmian-w-podatku-6609529330875264a.html (dostęp z dnia 02.03.2021 r.)

5. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5200397,SLIM-VAT-2-prekonsultacje-rozpoczete.html (dostęp z dnia 03.03.2021 r.)

6. https://www.gov.pl/web/kas/prekonsultacje-slim-vat-2-rozpoczete (dostęp z dnia 03.03.2021 r.)

7. https://filarybiznesu.pl/rzad-wsluchuje-sie-w-glos-przedsiebiorcow-kolejny-pakiet-uproszczen-podatkowych-tzw-slim-vat-2/a8747 (dostęp z dnia 04.03.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *