Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

CIT i PIT po nowemu w 2021 roku

CIT i PIT po nowemu w 2021 roku

Zaplanowane na 2021 rok zmiany w opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) wejdą w życie zgodnie z planem pomimo różnych trudności związanych z pandemią koronawirusa. Zmiany te z punktu widzenia podatnika są bardzo istotne. Wiele z nich ma na celu ułatwienie życia polskim przedsiębiorcom oraz realne wsparcie ich w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Nie dotyczy to jednak wszystkich modyfikacji prawnych. Część z nich bowiem nie jest korzystna dla podatników. Warto przyjrzeć się bliżej nowym rozwiązaniom prawnym, aby dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda rozliczanie się z fiskusem w 2021 roku.

Ryczałt w 2021 roku

Od początku 2021 roku większa liczba podatników ma możliwość skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nowelizacja wprowadziła zwiększenie limitu przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro. Ponadto poszerzono liczbę przedstawicieli wolnych zawodów, które mogą skorzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania (dotyczy to m.in. prawników, księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, maklerów, inżynierów budownictwa. Ryczałtem można także rozliczać przychody z najmu uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, a stawka podatku została obniżona z 20% do 17%.

Spółki komandytowe jako podatnicy CIT

Od 2021 roku spółki komandytowe stają się osobami prawnymi zobowiązanymi do opłacania podatku CIT. To oznacza, że podatkiem będą obciążeni już nie tylko wspólnicy, ale sama spółka. Nowe prawo przewiduje możliwość odroczenia stosowania nowych przepisów od maja 2021 roku. W takim przypadku trzeba jednak zamknąć księgi rachunkowe spółki do 30 kwietnia. Zgodnie z nowymi przepisami, komplementariusze mogą proporcjonalnie obniżyć podatek od udziału w zysku spółki o podatek przez nią zapłacony. Komandytariusze są zwolnieni z opodatkowania 50% przychodów w spółce (nie więcej jednak niż 60 tys. zł w danym roku podatkowym).

Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej

Osoby pracujące za granicą nie będą mogły już w tak szerokim zakresie jak dotychczas korzystać z ulgi abolicyjnej. W świetle nowego ustawodawstwa będzie można bowiem odliczać jedynie kwotę w maksymalnej wysokości 1360 zł. To oznacza, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały obowiązkowo zapłacić fiskusowi różnicę pomiędzy podatkiem w Polsce a za granicą. Ulga abolicyjna w pełnym zakresie przysługuje nadal marynarzom.

Estoński CIT

Od stycznia 2021 roku wprowadzono możliwość rozliczania się przez spółki kapitałowe przy użyciu tzw. estońskiego CIT-u. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy przeznaczają środki na rozwój firmy, nie muszą płacić podatku CIT. Spółki kapitałowe korzystające z tego rozwiązania nie muszą ani dokonywać rocznych rozliczeń, ani płacić podatku i zaliczek od niego. Ten sposób rozliczania oznacza maksymalną promocję inwestycji. Jeśli jednak wspólnicy przeznaczą zyski na własne cele, a nie cele biznesowe, w takim przypadku będą musieli zapłacić CIT w odpowiedniej wysokości.

Z estońskiego CIT-u mogą skorzystać podmioty spełniające szereg kryteriów. Chodzi tutaj o takie podmioty, które ponoszą określone nakłady inwestycyjne, zatrudniają minimum 3 pracowników (poza udziałowcami), nie mają udziałów w innych podmiotach, a ich udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto przychody z działalności w poprzednim roku podatkowym nie mogą przekraczać 100 mln zł, a przychody pasywne nie powinny przekraczać przychodów z działalności operacyjnej.

Struktury hybrydowe

Opodatkowanie struktur hybrydowych jest ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatku CIT. W świetle nowego prawa podatnikom nie będzie przysługiwało prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu płatności, która prowadzi do podwójnego odliczenia lub odliczenia bez rozpoznania przychodu.

Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy dokonana płatność może być odliczona w więcej niż jednym państwie. Do odliczenia bez rozpoznania przychodu dochodzi natomiast na skutek odliczenia od podstawy opodatkowania w jednym państwie i niemożności ujęcia tej płatności w podstawie opodatkowania innego państwa. A zatem, żeby móc zaliczyć dane płatności do kosztów uzyskania przychodu, trzeba najpierw wykazać brak rozbieżnej kwalifikacji kosztów podatkowych w różnych krajach.

Obowiązkowa informacja o strategii podatkowej

Podatnicy podatku CIT, w tym spółki kapitałowe muszą też liczyć się z koniecznością informowania o realizowanej strategii podatkowej. Dotyczy to tych podmiotów, których wartość dochodów uzyskanych w roku podatkowym zakończonym 30 września danego roku przekroczyła 50 mln euro.

Wspomniane informacje powinny dotyczyć stosowanych procedur dotyczących wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, realizacji obowiązków podatkowych na terenie Polski, transakcji z podmiotami powiązanymi, a także danych na temat rozliczeń w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Sprawozdanie trzeba przygotować do 12 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia danego roku podatkowego. Podatnicy niewywiązujący się z tego zobowiązania muszą zapłacić 250 tys. zł kary.

Źródła:

  1. https://www.pit.pl/aktualnosci/2021-rok-przyniesie-nowe-podatki-i-obciazenia-1002680 (dostęp z dnia 25.02.2021 r.)
  2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/podatki-w-2021-roku-najwazniejsze-zmiany (dostęp z dnia 28.08.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *