Dokumenty do zapisów w KPiR i rejestrach VAT

office-1516329_640

Wydatki, które ponoszone na cele działalności gospodarczej zazwyczaj są dla podatnika kosztami firmowymi. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki firmowe przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, np. wydatki osobiste (zakup okularów korekcyjnych przedsiębiorcy, garnitur itp.) czy wydatki na reprezentację nie będą brane pod uwagę.

Aby przedsiębiorca mógł zaksięgować poniesione wydatki w ewidencji, musi obowiązkowo je udokumentować. Do udokumentowania takich wydatków służą dowody księgowe (wszystkie wymienione są w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Czytaj dalej Dokumenty do zapisów w KPiR i rejestrach VAT

Jak wycenić remanent?

office-1575874_640

Po sporządzeniu remanentu (inwentaryzacja, spis z natury) należy go wycenić, tak aby możliwe było jego zaksięgowanie w KPiR.

Aby zacząć wyceniać remanent, należy rozłożyć go na czynniki pierwsze, a więc różne grupy — materiały  i towary handlowe, półwyroby i wyroby gotowe, produkcja niezakończona i zwierzęca, odpady użytkowe. Do każdej powyższej grupy będzie wyliczało się inną wycenę. Jaką?

 

Czytaj dalej Jak wycenić remanent?

Jednolity plik kontrolny

office-1246484_640
Dopiero niedawno zostało wprowadzone nowe pojęcie Jednolity Plik Kontrolny i dlatego też jeszcze nie wszyscy podatnicy rozumieją, co tak naprawdę ono oznacza.

Wprowadzenie JPK ma na celu głównie usprawnienie pracy Urzędów Skarbowych, ale również (przynajmniej w założeniach) przynieść realne korzyści samym podatnikom. Dzięki nowemu jednolitemu plikowi kontrolnemu urzędy skarbowe mogą precyzyjniej dokonywać kontroli ksiąg i dowodów księgowych danego przedsiębiorstwa. Natomiast podatnicy mogą w szybszej i wygodniejszej formie przekazywać swoje dane o przedsiębiorstwie. Czytaj dalej Jednolity plik kontrolny

Co to są odpisy amortyzacyjne?

office-1575874_640

Przy środkach trwałych nie można zaliczać wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodów, dlatego służą do tego odpisy amortyzacyjne.

Oznacza to, iż odpisy amortyzacyjne służą głównie do obliczenia wartości początkowej i stanowią wyznacznik zużywania się składnika majątku w czasie – od początku do końca.

Czytaj dalej Co to są odpisy amortyzacyjne?

Jakie są metody amortyzacji?

technology-791297_640

Firmy mają możliwość wyboru jednej metody amortyzacji środków trwałych z trzech dostępnych. Na ich podstawie dokonują odpisów amortyzacyjnych. Wybór musi być oczywiście dokonany przed rozpoczęciem dokonywania odpisów i będzie stosowany aż do końca – do całkowitego zamortyzowania danego środka trwałego. Oznacza to nie można dokonać zmiany stosowanej metody w trakcie amortyzacji.

Dodatkowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz wybranej przez podatnika metody amortyzacji.

Czytaj dalej Jakie są metody amortyzacji?

Co to jest dokument WP?

Dokument WP oznacza wydanie na produkcję. Wiąże się z wydaniem jakiś produktów (materiałów) na produkcję.  Natomiast samo wydanie z magazynu, oznacza się dokumentem magazynowym WZ, natomiast wydanie wewnętrzne – WW. W rachunkowości używa się dokumentu RW, jako wydania materiałów z magazynu do produkcji.
Czytaj dalej Co to jest dokument WP?

Jakie dane musi zawierać paragon?

office-1575874_640

Paragon fiskalny jest dokumentem, który wystawiany jest przez sprzedawcę (używa do tego kasy lub drukarki fiskalnej) dla kupującego, który dokonuje u niego zakupu. Paragon fiskalny musi między innymi zawierać takie dane jak: dane sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT). Więcej szczegółów w dalszym ciągu artykułu.

Czytaj dalej Jakie dane musi zawierać paragon?

Co to jest faktura uproszczona i jakie dane musi zawierać?

office-1575939_640
Faktura uproszczona to dokument potwierdzający zaistniałą operację gospodarczą, które kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro).
Faktura uproszczona może być wystawiona przez podatnika VAT czynnego lub zwolnionego i to on decyduje o tym, czy udokumentować sprzedaż pełną fakturą czy zastosować się do transakcji za pomocą faktury uproszczonej (gdy kwota należności nie przekroczy 450 zł lub 100 euro).

Czytaj dalej Co to jest faktura uproszczona i jakie dane musi zawierać?