Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Podwójne opodatkowanie przy wypłacaniu wynagrodzeń w spółkach z.o.o.

Podwójne opodatkowanie przy wypłacaniu wynagrodzeń w spółkach z.o.o.

Wśród różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej spółka z.o.o. cieszy się największą popularnością. Tego typu spółki coraz częściej zastępują cieszące się dotychczas ogromnym uznaniem wśród przedsiębiorców jednoosobowe firmy. Z drugiej jednak strony osoby, które planują założenie takiej spółki obawia się także problemów związanych z tzw. podwójnym opodatkowaniem, które pojawiają się choćby przy wypłacaniu wynagrodzeń dla członków zarządu oraz pracowników danego podmiotu. Czy jednak zawsze wypłacanie środków ze spółki z.o.o musi być skomplikowane? Czy podwójnego opakowania rzeczywiście nie da się uniknąć w legalny sposób? Koniecznie przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!

Opodatkowanie dochodu w spółce z.o.o

Warto mieć świadomość, że spółka z o.o. – podobnie jak każda inna tego typu działalność – dysponuje własną osobowością prawną, odrębną od osób fizycznych, które są wspólnikami w danej firmie. Dochód spółki z o.o. podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów dotyczących podatku CIT.

Dochody generowane przez spółkę trafiają w ręce udziałowców w postaci tzw. dywidend, które zazwyczaj są wypłacane raz do roku, generując tym samym przychód wspólników w określonej wysokości. W praktyce oznacza to, że osoby te także na mocy obowiązującego prawa będą musiały zapłacić podatek dochodowy od prowadzonej działalności. Jego wysokość to 19% podstawy opodatkowania. Z kolei wysokość podatku CIT zwykle oscyluje na poziomie 9 bądź 19%. W sumie często oznacza to konieczność zapłacenia fiskusowi dość sporej sumy pieniędzy w ramach prowadzonej działalności biznesowej.

Na szczęście, istnieją też sposoby na uniknięcie konieczności zapłaty podwójnego opodatkowania. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: zawarcie ze spółką z o.o. umowy o dzieło, wystawianie faktur na własną spółkę oraz przyznanie sobie wynagrodzenia członka zarządu z tytułu powołania. Warto przyjrzeć się bliżej wszystkim tym sposobom.

Zawarcie ze spółką umowy o dzieło

Zawarcie ze spółką umowy o dzieło to bardzo korzystne dla wspólników rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków, aby w ogóle można było myśleć o możliwości skorzystania z tego rozwiązania. A zatem dana umowa powinna dotyczyć stworzenia konkretnych dzieł w rozumieniu ustawy o prawie autorskim (może to być np. program komputerowy, utwór literacki albo muzyczny itp.).

Co więcej, wykonawca dzieła powinien także przenieść powstałe dzieło autorskie na daną spółkę. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby wynagrodzenie za dzieło nie pokrywało się z zakresem pracy prezesa.

Umowa o dzieło przenosząca prawa autorskie wiąże się z możliwością zastosowania 50% kwoty kosztów uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to zatem naliczenie podatku jedynie od połowy wynagrodzenia określonego we wspomnianej umowie.

Wystawianie faktur na własną spółkę z o.o.

Może się zdarzyć, że wspólnik spółki z o.o. jest równocześnie przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą. Jest to bardzo korzystne dla niego rozwiązanie. Może on bowiem wystawić faktury za świadczone przez siebie usługi na rzecz własnej spółki. Co istotne, wspomniane usługi nie mogą pokrywać się z zakresem normalnych obowiązków wykonywanych w spółce w ramach funkcji członka zarządu. W takim przypadku bowiem należałoby mówić o podwójnym pobieraniu wynagrodzenia za te same usługi, co jest nielegalną praktyką. Istotne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów dotyczących wzajemnej współpracy, np. umowy B2B albo uchwały o wynagrodzeniu dla zarządu z wyszczególnieniem określonego zakresu czynności.

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania

Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane przede wszystkim w niewielkich spółkach z o.o., w których udziałowcy odgrywają równocześnie rolę członka zarządu. Przyznając sobie wynagrodzenie z tytułu sprawowania tej funkcji, można skutecznie pomniejszyć zobowiązania podatkowe. Wspomniane wynagrodzenie jest bowiem kosztem podatkowym dla spółki. To oznacza pomniejszenie kwoty dochodu, od której nalicza się podatek CIT. Co więcej, takie wynagrodzenie jest zwolnione z ZUS-u, nie trzeba zatem od niego płacić żadnych składek na rozmaite ubezpieczenia. Wspomniane wynagrodzenie podlega opodatkowaniu skalą.

Można także pokusić się o połączenie metod pobierania wynagrodzenia członku zarządu z wystawianiem faktury na własną spółkę. Dzięki temu środki ze spółki wypłacane są legalnie bez dodatkowego obciążania ich podatkiem dochodowym od dywidendy.

Inne metody wypłacania pieniędzy ze spółki z o.o. bez podwójnego opodatkowania

W praktyce można jeszcze sięgnąć po inne sposoby wypłacania wynagrodzenia ze spółki bez podwójnego podatku. Wśród nich warto wskazać m.in. na możliwość wynajmowania spółce ruchomości i nieruchomości, np. maszyn, samochodów oraz budynków. Spółka może również opłacać koszty podróży służbowych, a także diety z tytułu odbywanych w celach służbowych wyjazdów. Trzeba jednak pamiętać o restrykcyjnym przestrzeganiu wszystkich przepisów obowiązującego aktualnie prawa podatkowego.

Źródła:

  1. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8145144,podwojne-opodatkowania-transgranicznych-dochodow-praca-za-granica.html (dostęp z dnia 21.09.2021 r.)
  2. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mf-podwojne-opodatkowanie-spolek-komandytowych (dostęp z dnia 23.09.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *