Dowód wewnętrzny (DW) – dokumentowanie wydatków

Niektóre poniesione wydatki (koszty) mogą być udokumentowane nie tylko na fakturach, ale również na tak zwanych dowodach księgowych – dokumentują one zapisy w księdze. Dowody wewnętrzne powinny zawierać datę i podpisy osób, które dokonały danych wydatków (wraz z nadanym nr dokumentu). Dowód, który ma dokumentować zakup, powinien zawierać takie dane, …

Wydatki na naukę języków obcych a koszty podatkowe

Dokumenty dotyczące pełnomocnictwa (ogólne, szczególne i do doręczeń) już niedługo będą przesyłane drogą elektroniczną. Już na początku nowego roku (z dniem 1 stycznia 2016 roku) wejdzie w życie rozporządzenie pozwalające na powyżej opisaną możliwość. Dla przykładu: Osoba, która chce skorzystać z kursu nauki wybranego języka obcego, ponieważ jest to niezbędne …

Ustalenie wartości środka trwałego przez rzeczoznawcę

Zanim przystąpimy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, istotne jest prawidłowe ustalenie początkowej wartości wszystkich środków trwałych. Od tego zależy bowiem możliwość zaliczenia amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba pamiętać o tym, że tego rodzaju odpisami należy objąć wszystkie środki trwałe, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, których prognozowany czas użytkowania przekracza okres …

Świadczenie usług drogą elektroniczną – a obowiązki przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, w trakcie której całość lub część oferowanych klientom usług świadczysz drogą elektroniczną, powinieneś wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych wymagań. Większość z nich dąży do zagwarantowania możliwie jak największej przejrzystości i transparentności działalności, która ze względu na swą specyfikę w dużej mierze …

Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Faktury marża wystawiane są przez sprzedawcę, który odprowadza (płaci) podatek VAT tylko od wysokości marży, a nie od całej kwoty sprzedaży. Sprzedawca jest więc podatnikiem, którego podstawą opodatkowania jest po prostu marża – czyli, różnica między kwotą należną nabywcy, a ceną nabycia tychże towarów lub usług (pomniejszona o kwotę podatku). …

Prawo do odszkodowania, odszkodowanie za śmierć, koszt podatkowy

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wielu świadczeń na rzecz pracowników, między innymi jest to obowiązek wypłaty odszkodowań pracownikom (którzy są u niego zatrudnieni) z tytułu wypadku w miejscu pracy. Bywają sytuacje, gdy odszkodowanie (o którym mowa powyżej) otrzymuje rodzina zmarłego pracownika. W związku z zaistniałym obowiązkiem nałożonym na pracodawcę, pracownik …

Jak księgować zakup telefonu na raty?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często przy podpisywaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej korzystają z możliwości zakupu telefonu za złotówkę. Faktycznie tego rodzaju transakcja pociąga za sobą zobowiązanie dla przedsiębiorcy w postaci dodatkowego opłacania przy comiesięcznych rachunkach telefonicznych także określonej kwoty stanowiącej część wartości rynkowej danego modelu telefonu. W praktyce …

Nowy sposób rozliczania składek na ZUS dla mikroprzedsiębiorców – zmiany od 1 stycznia 2020

Nowy rok to czas zmian wielu przepisów obowiązujących w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Dotyczy to również sektora obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, których kwoty od 2020 roku mają być obliczane według nowych zasad. Z planowanymi w tym zakresie modyfikacjami w szczególności powinny zapoznać się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które stanowią zdecydowaną …

Ryczałt ewidencjonowany – szczegółowe informacje

Ryczał ewidencjonowany to inaczej uproszczony sposób opodatkowania działalności gospodarczej i rozliczenia z fiskusem. Przedsiębiorca, który korzysta z ryczałtu pod względem rozliczenia, płaci mniejszy procent podatku od przychodu, czyli od sprzedaży danych towarów i/lub usług. Jednakże nie może on pomniejszać przychodu o koszty uzyskania. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z rozliczania na …

Urlop wypoczynkowy – jakie prawa ma pracownik?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi na umowę o pracę. Jeżeli w bieżącym roku urlop nie zostanie wykorzystany, powinien zostać przeniesiony na kolejny rok. W przypadku, gdy umowa o pracę wygaśnie lub zostanie rozwiązana, czyli nie zostanie przedłużona przez pracodawcę i pracownika – pracodawca zmuszony jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za …