Amortyzacja jednorazowa – co to jest?

Amortyzacja jednorazowa oznacza, iż przedsiębiorca nie musi dokonywać pełnych odpisów amortyzacyjnych (systematycznie), a wystarczy, że jednorazowo ujmie wydatek na zakup w kosztach w stawce 100%, co oznacza, że nie musi on martwić się o żadne odpisy amortyzacyjne w przyszłych latach. Na przykład:Przy zakupie drukarki laserowej za 4 500 zł, przedsiębiorca …

Sprzedaż wysyłkowa – opodatkowanie i ewidencja w KPiR

Sprzedaż w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Sprzedaż wysyłkowa należy do jednego z rodzajów sprzedaży detalicznej. Transakcji dokonuje się poprzez Internet, drogą pocztową lub telefonicznie. Klient wyboru dokonuje na podstawie przesłanej oferty, katalogu bądź też poprzez strony internetowe. Stronami sprzedaży są sprzedawca i nabywca. Sprzedawca wysyła towar za pośrednictwem kuriera …

Dokumentowanie sprzedaży – sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkową obowiązują odrębne przepisy podatkowe odnośnie dokumentowania i zwrotów towarów. Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, z nietypowych terminów drukowania paragonów i wystawiania faktur. Wpływ na to ma płatność, czyli to, w jaki sposób Klient płaci za dany towar i w jaki sposób go odbiera.   Sytuacje gdy konieczne …

Czy mimo ‪zawieszenia‬ ‪działalności‬ można i/lub trzeba deklarować ‪‎VAT‬?

Jak wiadomo, można korzystać (raz na jakiś czas) z prawa do zawieszenia działalności, jednakże rodzi to za sobą pewne konsekwencje. Mianowicie można uniknąć deklaracji VAT, ale sporo zdarzeń musi być obowiązkowo złożone na druku fiskusowi, ponieważ pewne zdarzenia, odbywają się w trakcie zawieszenia biznesu i muszą być uregulowane. Dla przykładu:Pewny …

Działalność jednoosobowa a ilość posiadanych pojazdów

Prowadzenie jednoosobowej działalności nie oznacza, iż przedsiębiorca może posiadać tylko jeden pojazd.Wszystko zależy m.in. od jakich tego rozmiarów jest to firma, jaki jest charakter wykonywanej działalności i obszar jej prowadzenia. Nie ma jednak żadnych wyjątków w ustawie, które określałyby ograniczenia w limicie wydatków na zakup (w tym też eksploatacje) drugiego …

Termin zapłaty na wystawionej fakturze ”za pobraniem”

Czy podanie terminu zapłaty na wystawionej fakturze przy formie płatności „za pobraniem” jest prawidłowe? Aby rozwiązać powyższe wątpliwości, przedstawione w pytaniu, zostanie poniżej opisany przykład wraz z jego końcową interpretacją (odpowiedzią). Na przykład: w przypadku zakupu towarów (gdzie fakturę dostarcza osobiście kurier), płacimy za dane zamówienie gotówką przy odbiorze. Problem …

Leasing operacyjny a finansowy

Istnieją dwa rodzaje leasingu – operacyjny (tzw. bieżący; całość raty w koszt) i finansowy (tzw. kapitałowy; zaliczana do KUP część przypadająca na koszt finansowy leasingu, bez uwzględnienia spłaty wartości początkowej leasingowego składnika majątku). To jaka forma zostanie wykorzystana, zależy tylko i wyłącznie od podatnika, który korzysta z umowy leasingu, który …

Konsekwencje wystawienia pustej faktury

W sytuacjach, gdy przedsiębiorca wystawi fakturę, w której ujęte zostały błędne dane – istnieje możliwość skorygowania danego dokumentu (ustawa o VAT). Jednakże, w przypadku, gdy wystawiony dokument będzie pusty (tzw. pusta faktura), a zostanie wprowadzony do obrotu prawnego, wówczas może się okazać, że dla podatnika będzie to oznaczało nałożenie surowych …

Jak obliczyć odsetki umowne?

Odsetki umowne to takie odsetki, które naliczane są do nieterminowych zapłat, ale określane są w umowie przez dwie strony według ich indywidualnego sposobu naliczania (osoby wskazują procentowo lub w postaci wielokrotności wysokość odsetek) – czyli zupełnie inaczej niżeli jest to przewidziane ustawowo. Przedsiębiorcy mogą między sobą ustalić wysokość odsetek, niemniej …

Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe należą się wtedy, gdy strony nie określają w umowie, jaka jest wysokość odsetek. Wtedy właśnie należą się odsetki ustawowe i ich wysokość określana jest przez rozporządzenie Rady Ministrów, obecnie jest to wysokość 8% w skali roku. Odsetki ustawowe regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego, więc stosuje się je …