Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Krajowa baza danych a sposoby weryfikacji kontrahentów krajowych.

Krajowa baza danych a sposoby weryfikacji kontrahentów krajowych.

Na wstępie warto zaznaczyć, że chcąc uniknąć solidarnego pociągnięcia do odpowiedzialności w zakresie podatku VAT i braku możliwości ujęcia wydatku w  kosztach uzyskania przychodu, warto zweryfikować przyszłego kontrahenta.

Podczas weryfikacji mamy okazję sprawdzić dane kontrahenta, które są aktualne na dzień sprawdzenia. Zaliczyć do nich można informacje takie jak:

– nazwa firmy

– numer NIP/ REGON o ile został przyznany

– adres siedziby i nazwiska osób reprezentujących

– numer

– oraz numer rachunku bankowego

Brak zweryfikowania i wpłacenie kwoty powyżej 15000 zł na inny rachunek niż ten wskazany na białej liście, może spowodować zarzut niedochowania należytej staranności w kontaktach z kontrahentem. W zwiazku z czym może to skutkować właśnie brakiem możliwości odliczenia VAT od zakupu towaru lub usług.
 Tak więc w celach dowodowych, podatnik powinien wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzeniu wykazu w konkretnym dniu, z informacją na jaki  wybrany dzień weryfikacja miała miejsce.

Sposobem przeprowadzenia weryfikacji jest skorzystanie z tzw. Białej  listy, czyli elektronicznego wykazu podatników VAT, prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową.

Biała lista pozwala:

  • sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • dowiedzieć się, dlaczego  kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT,
  • potwierdzić numer rachunku bankowego, na który zrealizowany ma być przelew.

Dostępne są również inne możliwe źródła weryfikacji, między innymi takie jak:

– wyszukiwarka statusu podmiotu VAT – strona Ministerstwa Finansów, w bazie on-line „Sprawdź status podmiotu VAT”- sprawdzimy czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zweryfikujemy tutaj dane adresowe, kontaktowe o ile zostały podane, rodzaj prowadzonej działalności, daty rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia działalności, status przedsiębiorcy.

To miejsce dla rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych.

– Krajowy Rejestr Sądowy – umieszczony na stronie Ministerstwa Finansów, oprócz informacji o zawieszeniu, upadłości czy likwidacji działalności, możemy sprawdzić zaległości celne i podatkowe, wobec ZUS i wierzycieli. KRS zawiera również podstawowe informacje o firmie oraz historię wpisów, które pokazują najważniejsze zmiany w firmie.

Znajdziemy w nim wpisy spółek osobowych: jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz kapitałowych: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, także fundacje,organizacje, stowarzyszenia i publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

– Biuro Informacji Gospodarczej – Raport z BIG`u można uzupełnić o  unikalne dane bankowe z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dodatkowo umieszczono dostęp do danych wywiadowni gospodarczej informacja kredytowa.pl

– Giełda Długów – można zweryfikować czy wierzytelności naszego kontrahenta zostały wystawione na sprzedaż.

– Informacje o kontrahencie z urzędu skarbowego – Bezpośrednio w urzędzie skarbowym sprawdzić można, czy dany kontrahent prawidłowo rozlicza podatki. Po złożeniu wniosku, organ wyda oświadczenie czy kontrahent składa deklaracje lub inne dokumenty, do których złożenia był obowiązany. Czy zawarł w złożonych deklaracjach lub dokumentach wszystkie czynności, do których wykazania był obowiązany, oraz czy zalega z płatnościami podatków wynikających z deklaracji lub innych dokumentów.

Źródła:

https://www.gofin.pl/firma/17,2,305,215482,jak-sprawdzic-kontrahenta.html – ( dostęp z dnia 24.03.2023)

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0093 – (dostęp z dnia 24.03.2023)

https://www.dlugi.info/o-portalu.html – (dostęp z dnia 24.03.2023)

https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/ – (dostęp z dnia 23.04.2023)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *