Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jaki jest termin na wystawienie faktury korygującej?

Jaki jest termin na wystawienie faktury korygującej?

Na początku warto zauważyć, iż prowadząc własną działalność gospodarczą trzeba liczyć się z tym, że czasem mogą zdarzyć się pomyłki w wystawionych fakturach, jak również zwroty czy reklamacje dotyczące sprzedanych towarów. W takiej sytuacji każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do korekty faktury, a więc wystawienia faktury korygującej.

Przepisy ustawy o VAT nie określają żadnego konkretnego terminu, w jakim podatnik miałby wystawić fakturę korygującą, a jedynie okoliczności w jakich musi taką korektę wystawić.

Tak więc zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korekta faktury powinna być wystawiona w przypadku, gdy:

– podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

– podatnikowi dokonano zwrotu towarów i opakowań,

– dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt – – stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Co powinna zawierać faktura korygująca

Dane, które  faktura korygująca powinna zawierać:

    – wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

    – numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

    – dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

    – przyczynę korekty;

    – jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego;

    – w pozostałych przypadkach – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Faktura korygująca in minus oraz in plus

1.         Faktury korygujące in minus

Faktura korygująca in minus to faktura, która powoduje obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy opodatkowania określonej w fakturze korygowanej.

Od 1 stycznia 2021 roku fakturę korygującą in minus uwzględnia się w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, oraz:

– z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;

– z posiadanej dokumentacji wynika, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego;

– faktura korygująca jest zgodna z posiadaną przez podatnika dokumentacją.

Ważne!

Jeżeli w okresie, w którym wystawiona została faktura korygującą, podatnik nie posiada dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towarów lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego albo dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego dokonuje dopiero za okres rozliczeniowy, w którym posiada dokumentację wskazującą na spełnienie obydwu tych warunków.

Jednak posiadania dokumentacji na potrzeby uwzględniania faktury korygującej in minus nie stosuje się w przypadku:

– eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

– dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

– sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT.

Nabywca, który otrzymała fakturę  zakupową  korygowaną in minus, ma obowiązek zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione.

W przypadku, gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione.

2.         Faktury korygujące in plus

W przypadku faktur korygujących in plus po stronie sprzedającego powstaje obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Oznacza, to że korekty in plus dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym doszło do zwiększenia podstawy opodatkowania.

Brak ustawowego terminu

Artykuł 106j ust. 2 i 3 ustawy o VAT określa elementy, które faktura korygująca powinna zawierać. Brak jest natomiast regulacji prawnych dotyczących terminu wystawienia tej faktury. Co do zasady faktura korygująca powinna zostać wystawiona w momencie zajścia przyczyny jej wystawienia, tj. w chwili udzielenia rabatu, zwrotu towaru itd.

W praktyce w większości przypadków podatnik nie zwleka z reguły z wystawieniem faktury korygującej i stara się uczynić to niezwłocznie, a więc w jak najkrótszym czasie od ujawnienia się podstawy do jej sporządzenia. Jednak zawsze może się zdarzyć, że błąd nie zostanie wychwycony natychmiast albo sprzedany towar zostanie zwrócony po dłuższym czasie.

  Po wyrejestrowaniu działalności nie da się skorygować faktury

Podmiotem, który jest uprawniony do wystawiania faktur, jest wyłącznie zarejestrowany podatnik VAT czynny. Jeżeli zatem przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności i został w związku z tym wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych, traci przysługujące takiemu podmiotowi uprawnienia, wśród nich prawo do wystawiania faktur korygujących.

Na końcu warto wspomnieć, że aby możliwe było pomniejszenie podatku VAT wynikającego z wystawionej korekty faktury, podatnik musi posiadać dokumentacje potwierdzającą warunki korekty.

Źródła:

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-od-towarow-i-uslug-17086198/art-106-j (dostęp z dnia 06.2023).
  2. https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2306-zasady-wystawiania-faktur-korygujacych (dostęp z dnia 06.2023).
  3. https://www.podatki.biz/artykuly/do-kiedy-podatnik-vat-ma-mozliwosc-wystawienia-korekty-faktury_55_37507.htm (dostęp z dnia 06.2023).
  4. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00228 (dostęp z dnia 06.20223).
  5. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/faktura-korygujaca-kiedy-jest-wystawiania-oraz-co-powinna-zawierac/tn6w4pf (dostęp z dnia 06.2023).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *