Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Świadczenie usług drogą elektroniczną – a obowiązki przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, w trakcie której całość lub część oferowanych klientom usług świadczysz drogą elektroniczną, powinieneś wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych wymagań. Większość z nich dąży do zagwarantowania możliwie jak największej przejrzystości i transparentności działalności, która ze względu na swą specyfikę w dużej mierze pozostaje anonimowa. Aby w możliwie jak najlepszy sposób ochronić interesy usługobiorców, na właścicieli firm realizujących swe usługi za pośrednictwem mediów elektronicznych nałożono szereg zobowiązań informacyjnych odnoszących się do wszelkich aspektów prowadzonych przez nich działalności. Wymaga się od nich również bezwzględnej ochrony danych osobowych klientów oraz wzięcia na siebie pewnej odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach internetowych.

Zasady ogólne

Zanim zdecydujesz się na stworzenie własnego internetowego biznesu, musisz koniecznie zapoznać się z obowiązującą aktualnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na ich podstawie powinieneś opracować regulamin korzystania z Twoich usług dla klientów oraz kontrahentów. W szczególności musisz zaznajomić się z konsekwencjami umieszczania swojej oferty w witrynach e-sklepów oraz z zakresem przywilejów, które przysługują usługobiorcom w kontakcie z Tobą i prowadzoną przez Ciebie organizacją.

Najważniejsza kompleksowa informacja

Każda osoba lub firma, która decyduje się na skorzystanie z usług przedsiębiorcy działającego drogą elektroniczną, ma prawo do uzyskania wyczerpującej informacji na temat nazwy podmiotu, nazwisk jego właściciela bądź właścicieli, adresu siedziby, a także adresów elektronicznych. Jeśli usługodawca posiada określony tytuł zawodowy, powinien podać go do publicznej wiadomości swoich kontrahentów.

Dodatkowo trzeba określić numer wpisu przedsiębiorcy do rejestru publicznego, w którym on figuruje wraz ze wskazaniem właściwego samorządu i organu prowadzącego dany rejestr. Jeśli specyfika danej działalności wymaga zezwolenia na jej prowadzenie, należy także podać dane organu wystawiającego koncesję. Na stronie internetowej przedsiębiorstwa warto także umieścić zbiór zasad etycznych, którymi kieruje się przedsiębiorca jako reprezentant danego zawodu. Wymaga się także wyczerpującego poinformowania klientów, na czym polega dana usługa oraz z jakimi ewentualnymi zagrożeniami wiąże się jej wykonywanie. Dobrze jest też powiadomić klientów o funkcjach i celach wykorzystywanego w celach biznesowych oprogramowania komputerowego. Jeśli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku udostępnienia konsumentom pełnej informacji na temat swojej firmy i prowadzonej działalności lub uczyni to w sposób nienależyty, wtedy grożą mu sankcje karne w postaci grzywny o wysokości nieprzekraczającej 5 tysięcy złotych.

Ochrona przed wyciekiem poufnych informacji… i nie tylko

Konsument korzystający z usług danego przedsiębiorcy może domagać się od niego szczególnej dbałości o bezpieczeństwo przekazanych firmie danych osobowych tak, aby w żadnym wypadku nie dostały się one w niepowołane ręce. Usługodawca ze swej strony powinien również zagwarantować klientom możliwość jednoznacznego zidentyfikowania stron usługi realizowanej drogą elektroniczną. W razie potrzeby należy udostępnić konsumentom możliwość zawarcia obustronnej umowy potwierdzonej podpisem elektronicznym, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi w tym zakresie. Nie wolno wymagać od kupującego ciągłego korzystania ze świadczonych przez siebie usług elektronicznych. W każdej chwili może on bowiem zakończyć współpracę ze swoim usługodawcą, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem oraz upodobaniami.

Informacje handlowe

Jakiś czas temu wprowadzono nowe prawo, na mocy którego nie można wysyłać niezamówionych ofert handlowych do potencjalnych klientów. Dana osoba lub firma musi wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przy czym może to uczynić na przykład poprzez wyrażenie swojej aprobaty dla przesyłania za pomocą poczty elektronicznej różnych ofert lub też poprzez udostępnienie w tym celu adresu elektronicznego. W każdej legalnie wysłanej informacji handlowej trzeba zawrzeć dane reklamującego swoje usługi podmiotu wraz z przypisanymi do niego adresami elektronicznymi; opisy form prowadzonej działalności promocyjnej, a także różne ostrzeżenia i zastrzeżenia mające wpływ na zakres odpowiedzialności stron w danej sytuacji.

Udostępnianie klientom regulaminów

Klienci jeszcze przed zawarciem umowy mają prawo do wglądu do regulaminu świadczenia usług. W szczególności musi się w nim znaleźć wykaz usług realizowanych drogą elektroniczną, warunki świadczenia konkretnych usług (w tym wymogi techniczne oraz zakazy przesyłania bezprawnych treści przez konsumenta), zasady zawierania obustronnych umów i przyjęte od wielu lat tryby postępowania reklamacyjnego. Regulamin trzeba zamieścić w taki sposób, aby można go było łatwo przeczytać i utrwalić treść przy wykorzystaniu standardowych systemów teleinformatycznych.

Autor: Łukasz Stachurski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *