Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Faktury marża wystawiane są przez sprzedawcę, który odprowadza (płaci) podatek VAT tylko od wysokości marży, a nie od całej kwoty sprzedaży. Sprzedawca jest więc podatnikiem, którego podstawą opodatkowania jest po prostu marża – czyli, różnica między kwotą należną nabywcy, a ceną nabycia tychże towarów lub usług (pomniejszona o kwotę podatku). Oznacza to, że od ceny sprzedaży należy odjąć kwotę nabycia towaru/usługi, a następnie uzyskany wynik, należy pomniejszyć o kwotę podatku. Podatnik rozliczający się w ten sposób z organem podatkowym jest zobowiązany do wystawiania faktu VAT marża i odwrotnie.

Kto zazwyczaj wystawia faktury VAT marża?

Faktury VAT marża wystawiają zazwyczaj właściciele antykwariatów, komisów samochodowych lub osoby, które w swojej działalności gospodarczej zajmują się świadczeniem usług, np. turystycznych oraz dostarczają używane towary, dzieła sztuki czy przedmioty kolekcjonerskie.  

**Transakcje, które można opodatkowywać wg tej procedury określa ustawa o podatku od towarów i usług.

Z tym rodzajem faktur, często można spotkać się przy kupnie używanych towarów (np. samochód, telefon komórkowy itp.) lub przy kupnie telefonu komórkowego przez serwis aukcyjny.

Przy czym my, jako ”nabywcy”, nie mamy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ na powyższej fakturze nie ma zapisu o kwocie podatku, w związku z czym taka faktura nie zostaje zaksięgowania do ewidencji zakupów VAT.

Co musi zwierać faktura VAT marża?

Faktura VAT marża, jak każda inna musi zawierać pewne elementy, takie jak:

– nazwa ”Faktura VAT marża”
– numer faktury,
– data wystawienia,
– data sprzedaży,
– nazwa i adres nabywcy oraz sprzedawcy (imię, nazwisko wraz z nazwą długą lub skróconą sprzedawcy i nabywcy),
– nazwa usługi lub towaru,
– informacja o rodzaju sprzedaży (w tym ilość sprzedanego towaru),
– forma i termin płatności.
– kwota należności ogółem z podatkiem należnym

Przy czym wato podkreślić, że faktura VAT marża różni się nieco od innych dokumentów sprzedażowych (np. od standardowej faktury VAT), ponieważ większość danych ma ograniczony zakres, co oznacza, że pewne elementy nie muszą być na niej zamieszczane. Jakie są to dane? Dowiemy się poniżej.

Czego sprzedawca nie musi umieszczać na fakturze VAT marża?

Sprzedawca wystawiając fakturę VAT marża nie zamieszcza na niej następujących elementów:

– ceny netto towaru lub usługi
– wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług
– stawki podatku VAT
– kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług) z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
– wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub nie podlegających opodatkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *