Dochód podatkowy

Według art 7 ust 2 updop i art. 9 ust 2 updof, dochodem podatkowym nazywamy „nadwyżkę sumy przychodów podatkowych nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym”. Jeżeli jednak koszty przekroczą sumę przychodów, to wtedy różnica jest stratą podatkową.