Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Nowa składka wypadkowa

Obecnie obowiązuje nowa wysokość składki wypadkowej dla tych płatników, którzy zgłaszają do 9 osób ubezpieczonych.


1 kwietnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie określające nowe kategorie ryzyka i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Najniższa stopa procentowa składki w myśl nowego rozporządzenia wynosić będzie 0,67%, natomiast najwyższa została zmniejszona z 3,60% do 3,33% .
Płatnicy zgłaszający do 9 ubezpieczonych
Dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób, wysokość składki wypadkowej nie jest indywidualnie wyliczana przez ZUS i wynosi zawsze 50% najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zgodnie z nowymi wytycznymi wysokość płaconej przez nich składki wypadkowej zmniejszy się z 1,80% do 1,67% podstawy wymiaru składek. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.
Płatnicy zgłaszający powyżej 10 ubezpieczonych
W przypadku tego rodzaju płatników wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe co roku ustala ZUS, biorąc pod uwagę kategorię ryzyka i stopy procentowe dla danej grupy działalności gospodarczej(kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustala się na podstawie danych z GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe).
Zgodnie z nowym rozporządzeniem tą sama kategorię ryzyka oraz stopę procentową składki zachowają 32 grupy działalności.

28 grup działalności odnotuje obniżenie opłat. Przykładowo, dla przedsiębiorstw zajmujących się górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego obniżono kategorię ryzyka i odpowiadającą jej stopę procentową składki wypadkowej z 3,60% na 2,80%.

Wzrost kategorii ryzyka oraz stopy procentowej składki dotknął przedsiębiorstwa z 4 grup działalności PKD. Mianowicie:

  • działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami,
  • działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie,
  • transport wodny,
  • działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych.

Należy pamiętać, że przy wyliczaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS brane są pod uwagę nie tylko kategorie ryzyka ale też liczba osób zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz indywidualne czynniki, takie jak liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czy poziom wypadkowości w przedsiębiorstwie.

Dlatego inwestowanie w szkolenia z zakresu BHP oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków w pracy i ograniczenie warunków zagrożenia co patrząc długofalowo – obniża wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe odprowadzanej do ZUS.

Płatnicy powinni otrzymać zawiadomienie o wysokości obowiązującej ich składki do 20 kwietnia 2018. Ci, którzy nie otrzymają takiego zawiadomienia, powinni jak najszybciej zwrócić się po informacje do ZUS, aby w terminie rozliczyć składki za kwiecień 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *