Jak wygląda odprawa pieniężna dla pracownika?

Do wypłat odpraw pieniężnych są zobowiązani pracodawcy, którzy dokonują w swojej firmie redukcji personelu. Nakazuje tego ustawa o zwolnieniach grupowych. Odprawy o których mowa, przysługują pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Jest to dla pracownika rekompensata za utratę pracy. Wysokość jest zależna od okresu zatrudnienia danego pracownika. Kto jest uprawniony …

Ulga internetowa – rozliczenie podatkowe

Podczas corocznego rozliczenia podatkowego nasuwa się pytanie, czy w tym roku będzie możliwość odliczenia ulgi za internet. W ostatnich latach ta ulga została dość ograniczona, jest możliwość skorzystania z niej, aczkolwiek nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Z ulgi za internet można skorzystać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po …

Jak obliczyć wynagrodzenie, zasiłek?

Pracodawca jest zobowiązania do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi, który chwilowo stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracodawca jest zmuszony do wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie …

Kiedy przekazanie próbek nie podlega VAT?

Firmy zazwyczaj przekazują swoim kontrahentom czy potencjalnym kontrahentom różnego rodzaju towary, takie jak: próbki, drobne prezenty, materiały reklamowe i inne). Jest to dobra reklama, ale również prawidłowe przytrzymywanie dobrych relacji (kontaktów) ze swoimi stałymi Klientami – ten zabieg wspomaga funkcjonowanie firmy, kreuje jej pozytywny wizerunek i wspomaga sprzedaż, ponieważ dobre …

Jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności?

W okresie kiedy działalność gospodarcza jest zawieszona, niektóre obowiązki również mogą być zawieszone, np. te związane z księgowością firmy. Jednakże nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi i ustalenia dochodu. Nie zwalnia także z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodu. Za okres zawieszenia, co do zasady, nie musi składać deklaracji ZUS …

Rozliczenie faktury od kontrahenta spoza białej listy podatników VAT

We wrześniu 2019 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, na podstawie których osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobligowano do opłacania rachunków w formie przelewów na konta bankowe wyszczególnione na „Białej liście podatników”. Niedopełnienie tego obowiązku pociąga za sobą poważne konsekwencje finansowe dla danego podmiotu. Mimo to dla wielu przedsiębiorców …

Co z towarami zajętymi przez komornika?

Jeżeli dana firma nie reguluje swoich zobowiązań wobec kontrahentów, musi liczyć się z tym, iż kontrahent w końcu skieruje sprawę do sądu i sprawa przybierze zupełnie inny tor. Dodatkowo, gdy firma dalej nie spłaci swojego długu (pomimo wydanego tytułu egzekucyjnego) to wierzyciel ma prawo dochodzenia należności za pośrednictwem komornika. W …

Zastrzeżenie nazwy firmy – dokładne informacje

Nazwa firmy jest bardzo ważną wartością firmy, ponieważ klienci dzięki nazwie kojarzą dane produkty i markę z jedną, konkretną jednostką. Dlatego tak ważne jest to, aby zastrzec nazwę firmy, tak aby właścicielem danej nazwy był tylko faktyczny właściciel i aby tylko on miał prawo użytkowania tego znaku towarowego. Najlepiej zastrzec …

Amortyzacja leasingowego środka trwałego

Przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, aby zakupić środek trwały niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże pojawia się tu często pytanie: czy można taki środek amortyzować i jak prowadzić taką ewidencję? Na początek należy podkreślić, że istnieją dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Zawierana umowa leasingowa oznacza, iż leasingodawca oddaje …