Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności?

W okresie kiedy działalność gospodarcza jest zawieszona, niektóre obowiązki również mogą być zawieszone, np. te związane z księgowością firmy. Jednakże nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi i ustalenia dochodu. Nie zwalnia także z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodu. Za okres zawieszenia, co do zasady, nie musi składać deklaracji ZUS lub VAT.

* Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytułu przychodów.

1. Przychody

 • Do przychodów z działalności gospodarczej mogą zostać zakwalifikowane: usługi wykonywane w ramach umów zlecenia i o dzieło, które wchodzą w zakres usług świadczonych w ramach zawieszonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może jednak wykonywać tego rodzaju usługi w ramach umowy o pracę.
 • Przedsiębiorca może przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia działalności, zbywać środki trwałe i wyposażenie (sprzedaż, darowizna, wycofanie z przedsiębiorstwa).
 • Przedsiębiorca ma również prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej np. otrzymywać odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych firmowych lub w ramach tzw. “moneyback”.

2. Wydatki

 • Nie należy dokonywać bieżących zakupów, które nie są niezbędne do utrzymania działalności i nie wynikają z podjętych wcześniej zobowiązań, czyli na przykład: umowy leasingu, najmu, na usługi telekomunikacyjne i inne, których zakup jest niezbędny do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
 • Natomiast bieżące zakupy, które są niezbędne dla istnienia firmy to na przykład: zakup towarów po okazyjnej cenie, reklamowanie usług firmy, spotkania z kontrahentami, etc. może zostać uznane za prowadzenie działalności.
 • Przedsiębiorca może opłacać wszelkie zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności, niezależnie od rodzaju wydatku, czyli na przykład: opłacić składki ZUS, spłacać kredyt firmowy, płacić dostawcom.

3. Inne czynności

 • Przedsiębiorca może uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem, np. może wystąpić do sądu w związku z nieuregulowaniem przez nabywcę należności za usługi wykonywane przed okresem zawieszenia.
 • Może wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, np. wystawić duplikat faktury na żądanie kontrahenta, zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego [OC auta wykorzystanego w firmie] lub dla danego rodzaju działalności, rozliczać podatek od nieruchomości, aktualizować swoje dane w urzędach w przypadku zmiany. Może także składać deklaracje VAT celem odliczenia podatku VAT od faktur np. z leasingu, abonamentu telefonicznego.
 • W czasie zawieszenia przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

4. Deklaracje oraz płatność podatku dochodowego/VAT

 • Przedsiębiorca jest zmuszony do składania wszelkich deklaracji dotyczących okresu przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Natomiast Za pełne okresy rozliczeniowe w czasie zawieszenia (miesiące, kwartały, lata) przedsiębiorca obowiązek składania niektórych deklaracji ulega zawieszeniu.
 • Deklaracje ZUS – tutaj nie ma obowiązku składania (jeśli w danym okresie nie miała miejsca wypłata wynagrodzeń związanych z zatrudnianiem przed okresem zawieszenia).
 • Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8 – tutaj nie ma obowiązku składania (jeśli w danym okresie przedsiębiorca nie musi wykazać obrotu/podatku lub skorygować podatku naliczonego. Otrzymanie faktury korygującej do faktury, z której wcześniej odliczono podatek, dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowej, powstanie obowiązku podatkowego od sprzedaży przed zawieszeniem (np. otrzymanie zapłaty za usługi pośrednictwa finansowego), sprzedaż ŚT).
 • Deklaracje VAT-UE, VAT-27, VAT-9M – nie ma obowiązku składania (jeśli nie wystąpiły transakcje wykazywane na tego typu deklaracjach (zasady ogólne)).
 • Zeznania roczne – nie zwalnia przedsiębiorców ze sporządzania zeznania i rocznego rozliczenia podatku dochodowego.
 • Płatność zaliczki na podatek dochodowy i podatku VAT – zaliczkę od dochodu powstałego w okresie zawieszenia (np. ze sprzedaży ŚT, osiągnięcia przychodów finansowych) opłaca się w terminie płatności dla pierwszego okresu po wznowieniu działalności. W przypadku gdy dojdzie do zamknięcia roku podatkowego, podatek wpłaca się na zasadach ogólnych tj. dokonuje rozliczenia wszystkich źródeł dochodów i jeśli w rozliczeniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 powstanie dodatkowa kwota do zapłaty – reguluje tą kwotę (nie zaliczkę) w terminie składania danego zeznania rocznego.
 • Termin płatności podatku VAT wynikającego ze złożonej deklaracji VAT za okres zawieszenia działalności gospodarczej nie ulega zmianie – 25 dzień po miesiącu lub kwartale, za który jest składana deklaracja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *