Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Amortyzacja leasingowego środka trwałego

Przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, aby zakupić środek trwały niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże pojawia się tu często pytanie: czy można taki środek amortyzować i jak prowadzić taką ewidencję?

Na początek należy podkreślić, że istnieją dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Zawierana umowa leasingowa oznacza, iż leasingodawca oddaje do użytkowania swój środek trwały, za który otrzymuje określoną kwotę, a leasingobiorca korzysta z tego środka trwałego, jednakże musi go opłacać comiesięcznym czynszem.

Jeżeli chodzi o amortyzację środka trwałego (który jest leasingowany), do amortyzacji mają prawo tylko osoby, które zawierają pierwszy rodzaj leasingu (wspomniany wyżej), a więc finansowy. Umowa taka powinna być zawarta na określony z góry czas, a suma ustalonych opłat powinna być pomniejszona o należny podatek VAT (musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych).

Dodatkowo na umowie musi widnieć zapis, iż to leasingobiorca, a więc korzystający ze ŚT ma dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy leasingu. Oczywiście ŚT jest zaliczany tym wypadku do składników majątku leasingobiorcy i podlega amortyzacji na zasadach ogólnych, czyli takich samych, jak przy innych ŚT. Leasingobiorca musi więc wprowadzić ŚT do ewidencji i ustalić jego wartość początkową wraz z informacją o rozpoczęciu amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne nie powiększają kosztów podatkowych przedsiębiorcy, ani też nie zmniejszają jego podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Korzystający ze ŚT powinien dokonywać odpisów według metody liniowej amortyzacji – to najprostszy sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ polega na założeniu, że środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania, a stawki amortyzacji mogą być podwyższane lub obniżane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *