Dostawa towarów

Przedsiębiorcy ogólnie rzecz biorąc wiedzą co oznacza pojęcie dostawy towarów, jednakże przepisy prawa dokładnie określają czego ono dotyczy i co może być uznane za dostawę towarów w świetle prawa, dlatego należy te kwestie poznać.