Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Faktury marża wystawiane są przez sprzedawcę, który odprowadza (płaci) podatek VAT tylko od wysokości marży, a nie od całej kwoty sprzedaży. Sprzedawca jest więc podatnikiem, którego podstawą opodatkowania jest po prostu marża – czyli, różnica między kwotą należną nabywcy, a ceną nabycia tychże towarów lub usług (pomniejszona o kwotę podatku). …

Prawo do odszkodowania, odszkodowanie za śmierć, koszt podatkowy

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wielu świadczeń na rzecz pracowników, między innymi jest to obowiązek wypłaty odszkodowań pracownikom (którzy są u niego zatrudnieni) z tytułu wypadku w miejscu pracy. Bywają sytuacje, gdy odszkodowanie (o którym mowa powyżej) otrzymuje rodzina zmarłego pracownika. W związku z zaistniałym obowiązkiem nałożonym na pracodawcę, pracownik …

Jak księgować zakup telefonu na raty?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często przy podpisywaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej korzystają z możliwości zakupu telefonu za złotówkę. Faktycznie tego rodzaju transakcja pociąga za sobą zobowiązanie dla przedsiębiorcy w postaci dodatkowego opłacania przy comiesięcznych rachunkach telefonicznych także określonej kwoty stanowiącej część wartości rynkowej danego modelu telefonu. W praktyce …

Nowy sposób rozliczania składek na ZUS dla mikroprzedsiębiorców – zmiany od 1 stycznia 2020

Nowy rok to czas zmian wielu przepisów obowiązujących w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Dotyczy to również sektora obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, których kwoty od 2020 roku mają być obliczane według nowych zasad. Z planowanymi w tym zakresie modyfikacjami w szczególności powinny zapoznać się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które stanowią zdecydowaną …

Ryczałt ewidencjonowany – szczegółowe informacje

Ryczał ewidencjonowany to inaczej uproszczony sposób opodatkowania działalności gospodarczej i rozliczenia z fiskusem. Przedsiębiorca, który korzysta z ryczałtu pod względem rozliczenia, płaci mniejszy procent podatku od przychodu, czyli od sprzedaży danych towarów i/lub usług. Jednakże nie może on pomniejszać przychodu o koszty uzyskania. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z rozliczania na …

Urlop wypoczynkowy – jakie prawa ma pracownik?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi na umowę o pracę. Jeżeli w bieżącym roku urlop nie zostanie wykorzystany, powinien zostać przeniesiony na kolejny rok. W przypadku, gdy umowa o pracę wygaśnie lub zostanie rozwiązana, czyli nie zostanie przedłużona przez pracodawcę i pracownika – pracodawca zmuszony jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za …

Urlop okolicznościowy, komu przysługuje i na ile czasu?

Urlop okolicznościowy jest udzielany pracownikowi danej firmy w momencie wystąpienia wydarzenia rodzinnego (własny ślub czy swojego dziecka) lub w momencie wydarzeń nagłych i nieprzewidzianych związanych ze śmiercią bliskich osób (zgon bliskiej osoby, narodzenie dziecka). Oczywiście pracownik zobowiązany jest do udokumentowania zaistniałej sytuacji występującej w jego życiu oraz do poinformowania o …

NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu

W lipcu 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zawartymi w niej regulacjami prawnymi nabywca będący jednocześnie podatnikiem VAT, może otrzymać od sprzedawcy danego towaru lub usługi fakturę tylko wtedy, gdy na paragonie widnieje NIP klienta. …

Faktura zaliczkowa a faktura pro forma

Fakturę zaliczkową stosuje się w przypadku, rozliczenia otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Jesteśmy zobowiązani wystawić ją w terminie do 15 dni od dnia otrzymania zaliczki, ale nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. W sytuacji gdy zaliczka nie obejmuje całości zapłaty, to po uregulowaniu całości należności, rozliczenia możemy …

Amortyzacja jednorazowa – co to jest?

Amortyzacja jednorazowa oznacza, iż przedsiębiorca nie musi dokonywać pełnych odpisów amortyzacyjnych (systematycznie), a wystarczy, że jednorazowo ujmie wydatek na zakup w kosztach w stawce 100%, co oznacza, że nie musi on martwić się o żadne odpisy amortyzacyjne w przyszłych latach. Na przykład:Przy zakupie drukarki laserowej za 4 500 zł, przedsiębiorca …