Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czynny żal

Czynny żal

Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie…

Podatnik który zaniedbał obowiązki podatkowe, a obawia się konsekwencji tego czynu, powinien skorzystać z instytucji czynnego żalu, czyli złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Z 2021 poz. 408 i 694) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Czynny żale będzie skuteczny w momencie gdy podatnik wypełni obowiązki wobec naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. W szczególności należy złożyć zaległe deklaracje podatkowe lub zapłacić w całości należności publicznoprawne, wraz z odsetkami.

Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku. Jeśli wina leży po stronie biura księgowego to czynny żal składa to biuro, jeśli po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

Składa się go drogą elektroniczną między innymi poprzez e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy a jego złożenie nie wiąże się z opłatami lub w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty.

Podstawą do zastosowania czynnego żalu są między innymi:

– nierzetelnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;

– nierzetelnie wystawianie faktur;

– nie zapłacony lub zapłacony nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT;

– bezprawnie stosowanie obniżonej stawki VAT;

– bezprawnie stosowanie zwolnienie VAT;

– zatajenie przed organem podatkowym prawdziwych rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej;

– wyłudzenia zwrotu należności celnej;

– wyłudzenia pozwolenia celnego.

Natomiast z opcji tej nie może skorzystać podatnik, wobec którego wskazany organ ma już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Nie skorzystamy również z tej możliwości, w przypadku rozpoczętych już czynności służbowych tj. będących w toku czynności sprawdzających, zmierzających do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że nie dostarczyły one podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

Składający wniosek, nie zostanie poinformowany przez naczelnika urzędu skarbowego czy naczelnika urzędu celno-skarbowego o odstąpieniu od nałożenia kary lub skierowania sprawy do sądu. Przesłanką o tym, że dany urząd uznał czynny żal jest odstąpienie od nałożenia kary lub wyznaczenie nowych terminów.

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/73 (dostęp z dnia 28.11.2022)

https://www.gov.pl/web/gov/elektroniczny-czynny-zal (dostęp z dnia 28.11.2022)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990830930/U/D19990930Lj.pdf (dostęp z dnia 02.12.2022)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *