Tarcza antykryzysowa 4.0 – uchwalona przez Sejm

4 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił tarczę 4.0, tarcza przewiduje sporo zmian w obecnie obowiązujących przepisach m.in. wydłużenie zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca bieżącego roku, dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, udzielenie zaległych urlopów i wiele innych. Tarcza ma ochronić polskie …

O jakich terminach podatnik musi pamiętać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania szeregu zobowiązań wobec państwa. Przedsiębiorcy zobligowani są m.in. do płacenia obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT (o ile nie jest zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z jego uiszczania). Dodatkowo raz na rok należy składać zeznanie podatkowe do …

Klasyfikacja i amortyzacja budynku usługowo-mieszkalnego – na czym polega?

Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej w wielu wypadkach postanawiają o prowadzeniu firmy w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób dochodzi do zmiany przeznaczenia budynku mieszkalnego w obiekt o charakterze mieszanym. W takiej sytuacji pojawia się z reguły problem, w jaki sposób zamortyzować budynek, co do którego nie …

Kody towarów w JPK – podstawowe informacje

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przygotowało pewne zmiany dotyczące Jednolitych Plików Kontrolnych VAT, które w świetle nowych regulacji prawnych zostały połączone z deklaracją VAT. Ponieważ kwestie te budziły szereg wątpliwości u podatników wprowadzono na rynek bezpłatną broszurę informacyjną zawierającą praktyczne wskazówki co do tego, jak prezentuje się nowy JPK oraz …

Urlop bezpłatny – kiedy można z niego skorzystać ?

Istnieje wiele rodzajów urlopów, ale w dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć definicję urlopu bezpłatnego, kto może się o niego ubiegać, jakie są warunki, a także jakie mamy prawa, przebywając na urlopie bezpłatnym. Podpowiemy również, co należy wykonać, aby móc z tego urlopu skorzystać. Urlop bezpłatny – definicja Urlop bezpłatny to …

Prowadzenie zapisów w KPiR – technika, terminy, dokumenty księgowe

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące terminu dokonywania zapisów w księdze. Zaznaczyć należy, że możliwe są trzy sytuacje, w których terminy dokonywania zapisów będą się od siebie różnić. Wymieńmy pokrótce następujące sytuację: Przedsiębiorca zleca prowadzenie PKPiR biuru rachunkowemu. Przedsiębiorca nie dokonuje wtedy zapisów w PKPiR samodzielnie, zobowiązany …

Metoda memoriałowa i metoda kasowa

Na samym początku warto wspomnieć, iż przyjęcie określonej metody rozliczania podatków może mieć wpływ na ustalenie wyniku finansowego w konkretnym roku podatkowym. Tak więc metoda dokonywania zapisów ma wpływ na ustalenie dochodu, a w konsekwencji – na ustalenie podatku dochodowego za rok podatkowy, w którym stosowaliśmy daną metodę. Rozróżnić możemy …

Badanie sprawozdania finansowego w 2020 roku – jak to wygląda?

Przedsiębiorstwa po zakończeniu każdego okresu podatkowego przypadającego na dany rok zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego stworzonego w oparciu o wyniki przeprowadzonego spisu z natury. Zanim takie sprawozdanie zostanie ostatecznie zatwierdzone, wymaga się, aby zostało ono poddane szczegółowemu badaniu przez biegłych rewidentów. Zobligowanie takie wynika wprost z obowiązującej aktualnie ustawy …

Przychody oraz koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za …

Czym jest Księga przychodów i rozchodów oraz jak ją prowadzić?

Na początku artykułu przybliżymy definicję Księgi Przychodów i Rozchodów, jest to księga do bieżącej ewidencji księgowej, która służy do księgowania wszelkich przychodów oraz wydatków. W szczególności przeznaczona jest dla początkujących przedsiębiorców. Taka forma ewidencji jest najprostszym sposobem na księgowanie dochodów i wydatków w swojej firmie. Księgowanie w KPiR: zakup towarów …