Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Amortyzacja komputera – najważniejsze informacje

Amortyzacja komputera – najważniejsze informacje

Komputer z nowoczesnym oprogramowaniem stanowi podstawowy element wyposażenia niemal każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy liczby zatrudnianych pracowników. Zazwyczaj jest to jeden z najbardziej elementarnych składników majątku danego podmiotu gospodarczego. Dzięki temu koszty zakupu wspomnianego urządzenia należą do kosztów uzyskania przychodów. Sprzęt komputerowy zaliczony do kategorii środków trwałych podlega odpisom amortyzacyjnym. Dotyczy to komputerów stacjonarnych, laptopów oraz notebooków firmowych stanowiących własność lub współwłasność przedsiębiorcy. Dotyczy to jednak tylko urządzeń, które w zamyśle właścicieli firm mają służyć pracownikom przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Czym jest wartość początkowa komputera?

Wartością początkową komputera zazwyczaj nazywa się cenę nabycia danego sprzętu. W skład tej kwoty wchodzi suma pieniędzy przysługująca zbywcy danego przedmiotu, przy uwzględnieniu innych wydatków na zakup urządzenia, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do użytku firmowego. Jeśli komputer trafił do firmy w wyniku spadku albo darowizny, przy ustalaniu jego wartości bierze się pod uwagę cenę rynkową z dnia nabycia.

Różne metody amortyzacji komputera

Komputery firmowe mogą być amortyzowane w różnorodny sposób. Najczęściej wykorzystuje się przy tym takie metody, jak: liniowa, indywidualna liniowa, przyspieszona, degresywna oraz jednorazowa (w ramach pomocy de minimis oraz dla niskocennych środków trwałych). Co istotne, obowiązkowej amortyzacji podlega sprzęt o wartości przekraczającej 10.000 zł netto. Jeśli jednak dane urządzenie jest tańsze, istnieje możliwość jednorazowego wniesienia kosztów poniesionych na zakup maszyny do kosztów uzyskania przychodów. Rozwiązanie to okazuje się najbardziej korzystne w przypadku firm rozliczających się z fiskusem na podstawie skali podatkowej albo podatku liniowego.

Najpopularniejsze stawki amortyzacji sprzętu komputerowego (metoda liniowa)

Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na wybór metody liniowej jako sposobu amortyzacji komputerów oraz zainstalowanego na nich oprogramowania. W tym przypadku stosuje się odpowiednie stawki amortyzacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązującej klasyfikacji środków trwałych, a także wykazu dołączonego do ustawy. W tym przypadku stawki amortyzacyjne dla komputerów i laptopów oscylują na poziomie 30%. Wykonane odpisy amortyzacyjne traktowane są natomiast jako koszty uzyskania przychodów. Uwzględnia się je w amortyzacji od pierwszego miesiąca po włączeniu komputera do firmowych środków trwałych i rozpoczęcia jego użytkowania w celach służbowych.

Przedsiębiorcy niekiedy mogą skorzystać również z możliwości amortyzacji komputera za pomocą metody indywidualnej liniowej. W praktyce oznacza to prawo do ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych urządzeń w zależności od stopnia ich wyeksploatowania, a także posiadanych przez nie nowinek technologicznych dokupionych przez właściciela. Zasadniczo skorzystanie z tej opcji jest możliwe tylko wówczas, gdy da się udowodnić fakt wcześniejszego używania danego sprzętu przez minimum 6 miesięcy przed zakupem lub też wartość wprowadzonych ulepszeń na poziomie co najmniej 20% pierwotnej ceny sprzętu.

W przypadku indywidualnej metody liniowej ogromną rolę przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych odgrywa nie tylko wartość sprzętu, ale też czas amortyzacji. Urządzenia o wartości przekraczającej 50 tys. zł zwykle podlegają amortyzacji trwającej 60 miesięcy. Nieco tańszy sprzęt o wartości od 25 do 50 tys. zł jest amortyzowany przez 36 miesięcy. Komputer kosztujący mniej niż 25 tys. zł amortyzuje się przez 24 miesiące.

Amortyzacja przyspieszona i degresywna komputera

W określonych sytuacjach istnieje możliwość amortyzacji komputera przy użyciu metody przyspieszonej. Dotyczy to jednak sprzętu wyposażonego w innowacyjne układy mikroprocesorowe albo inne nowinki technologiczne. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z tego sposób, wówczas stosuje się podwójną stawkę amortyzacyjną w wysokości 60%.

Także w metodzie degresywnej stosuje się podwyższone stawki amortyzacyjne. Warto mieć jednak świadomość, że w tym przypadku obliczane są one nie od wartości brutto danego sprzętu, ale od jego ceny netto.

Amortyzacja jednorazowa komputera

Jednorazową amortyzację wykorzystuje się w odniesieniu do sprzętu o wartości poniżej 10.000 zł. Stosowny odpis zamieszcza się w kosztach uzyskania przychodu w miesiącu rozpoczęcia użytkowania sprzętu w firmie. Warto mieć świadomość, że można tak zrobić tylko wtedy, gdy dane urządzenie spełnia określone warunki amortyzacji. Dotyczy to bycia własnością albo współwłasnością przedsiębiorcy, kompletności, zdatności do użytku, wykorzystywania sprzętu do celów służbowych, a także przewidywanego czasu użytkowania powyżej jednego roku. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne mogą dotyczyć również sprzętu o wartości do 50.000 zł pod warunkiem ich nabycia przez małe firmy oraz przedsiębiorstwa dysponujące statusem małego podatnika.

Źródła:

1. https://www.podatki.biz/artykuly/18_52.htm (dostęp z dnia 31.10.2022)

2. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8077859,srodki-trwale-jednorazowa-amortyzacja-limit-amortyzacji-jednorazowej-2021-jednorazowa-amortyzacja-komputera.html (dostęp z dnia 31.10.2022).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *