Rachunek kosztów – podstawowe informacje

Prowadząc własną działalność gospodarczą, musisz liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowej rachunkowości. W tym zakresie wyodrębnia się w szczególności tzw. rachunek kosztów, czyli specjalny podsystem informacyjny, którego główne zadanie polega na szczegółowym informowaniu przedsiębiorcy o poniesionych przez niego kosztach. Rozpoznając, przetwarzając oraz interpretując zebrane informacje o kosztach, można skutecznie przeprowadzić …

Koronawirus – nowe terminy dla przedsiębiorców

Ze względu na pandemię koronawirusa wiele terminów, czyli obowiązków pracodawców zostało przesuniętych w czasie, m.in. zmiany terminów dotyczące podatków, składek  ZUS, BDO, czy zatrudnienia cudzoziemców. Najważniejsze z nich przedstawimy w dzisiejszym artykule. Zacznijmy od terminów związanych z podatkami: Jeżeli chodzi o deklaracje podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, …

Czy transakcja zapłaty kartą płatniczą powinna zostać zaewidencjonowana w raporcie kasowym?

Jak sama nazwa wskazuje, raport kasowy oznacza, iż odzwierciedla on tylko stan gotówki w kasie. Jest to dowód księgowy, w którym wpisuje się chronologicznie wszystkie wpłaty środków pieniężnych do kasy oraz ich wypłaty, które zostały dokonane w danym dniu (lub za okres kilku dni, jeśli ilość operacji jest niewielka). Podstawą …

Korekta deklaracji VAT-7 po zakończeniu kontroli podatkowej

Aby skorygować deklarację dla podatku od towarów i usług, należy złożyć jej korektę. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że prawo do korekty danej deklaracji znajduje się w stanie zawieszenia na czas trwania kontroli podatkowej. Jednakże po skończeniu kontroli, prawo to przysługuje podatnikowi ponownie – przy czym, musi jak najszybciej złożyć ją i …

Prowadzenie własnej firmy i praca na etacie – jak to pogodzić

W dzisiejszych niepewnych czasach warto mieć kilka źródeł dochodów. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach na umowę o pracę mogą równocześnie prowadzić własną działalność gospodarczą (jeśli oczywiście pozwalają im na to ograniczone możliwości czasowe). Łączenie ze sobą tych dwóch aktywności zawodowych dla wielu osób okazuje się bardzo wygodnym i opłacalnym rozwiązaniem, warto …

Czym są zatory płatnicze?

Mikro- i małe przedsiębiorstwa, które stanowią większą część wszystkich firm funkcjonujących na polskim rynku, w swojej działalności borykają się z różnego rodzaju problemami. Jednym z nich są niewątpliwie tzw. zatory płatnicze. Niestety, wiele firm w obliczu utraty płynności finansowej zmuszona jest do wzięcia kredytu na niekorzystnych warunkach. Niestety, jeśli problemy …

Kiedy wystawić fakturę pro forma?

Faktura pro forma zazwyczaj ma zastosowanie jako propozycja (oferta) zawarcia zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Warto podkreslić, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, spełnia jedynie rolę informacyjną i nie stanowi dowodu zawarcia transakcji między stronami. Wystawiana jest najczęściej w celu uzyskania przedpłaty lub zaliczki od nabywcy. Tak …

Co można odliczyć od podatku dochodowego prowadząc firmę?

Niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, czy też prowadzisz własny biznes, jesteś zobowiązany do składania rocznych zeznań podatkowych wskazujących na wysokość należnego podatku dochodowego. Dzięki temu można skorzystać z możliwości skorzystania z przysługujących danej osobie lub podmiotowi gospodarczemu ulg oraz odliczeń od podatku dochodowego. Polskie prawo podatkowe udostępnia różne …

W jaki sposób określać termin wypłaty wynagrodzenia?

Na wstępie warto podkreślić, że ciąży na pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 §1 KP). Jak wynika z art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w …

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla pracodawców i pracowników

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowany przez rząd, który ma na celu chronić państwo Polskie, a także jego obywateli przed kryzysem, który został wywołany przez pandemię koronawirusa. Tarcza antykryzysowa weszła w życie 1 kwietnia 2020r. W dzisiejszym artykule przedstawimy poniższe formy pomocy: Zwolnienie małych firm (zgłaszających do 9 osób do …