Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

LEASING AUTA -NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

LEASING AUTA -NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Prawdopodobnie najbardziej popularnym środkiem trwałym używanym w firmie na podstawie umowy leasingu jest samochód. Dotyczy to zarówno dużych firm jak i małych przedsiębiorców. Jest to łatwy sposób pozyskania finansowania i późniejszego wykorzystywania auta ze względu na małe ryzyko dla firmy leasingowej. W przypadku zakończenia umowy przed terminem jak i pozostawieniem u Leasingodawcy auta bez jego wykupu, środek taki będzie zawsze towarem łatwo zbywalnym. W przypadku specjalistycznych maszyn produkcyjnych, które także mogą być przedmiotem leasingu, sytuacja może być nieco inna. Sprzedaż takiego środka może nastręczyć więcej problemów.

Podatkowe zagadnienia związane  z operacyjnym leasingiem auta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zaklasyfikowania leasingu jako operacyjnego kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy będzie rata leasingowa wynikająca z faktury. Jeżeli umowa dotyczy samochodu ciężarowego cała rata jest kosztem podatkowy, natomiast samochód osobowy podlega pewnym ograniczeniom.

Aby zaklasyfikować odpowiednią wartość w koszty, należy w pierwszej kolejności zweryfikować wartość auta pod względem przepisów ustawy o podatku dochodowym.

  Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 47a) ustawy o PDOF i  Art. 16 ust. 1 pkt 49a) ustawy o PDOP:   Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów  dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu (…), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze(…) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000,00 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Jak wskazują przytoczone przepisy kwota netto faktury dokumentującej ratę leasingu nie zawsze jest równa kwocie uwzględnionej w kosztach podatkowych.

Obliczenie wartości, którą możemy zaklasyfikować do kosztów polega na zsumowaniu wartości netto pojazdu i 50% kwoty podatku VAT a następnie przyrównaniu jej z wartością graniczną 150 000,00 zł.

Przykład :

Spółka X zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest auto osobowe o wartości netto 168 000,00 zł. Jaki procent raty leasingowej będzie mogła uwzględnić w kosztach podatkowych.

Netto  168 000,00

VAT 38 640,00 z tego 50% 19 320,00

Wartość pojazdu dla potrzeb rozliczenia raty leasingu 168 000,00 + 19 320,00 = 187 320,00

Ustalenie proporcji 150 000/187 320 * 100% =80 %

Oznacza to, że spółka będzie mogła 80% kwoty netto widniejącej na fakturze (rata leasingowa) zaliczyć w koszty uzyskania dochodu. Ten sam współczynnik należy uwzględnić w przypadku opłaty wstępnej.

Powyższe dotyczy przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT. W przypadku gdy firma nie jest czynnym podatnikiem VAT wartość pojazdu uwzględniania przy wyliczeniu proporcji będzie kwotą brutto.

Przykład :

Spółka X zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest auto osobowe o wartości netto  168 000 ,00 zł  co daje kwotę brutto 206 640,00 zł. Jaki procent raty leasingowej będzie mogła uwzględnić w kosztach podatkowych.

Ustalenie proporcji 150 000/206 640 * 100% =72,60 %

Jak wcześniej wspomniano ustalony procent jest istotny zarówno dla rat leasingowych jak i opłaty wstępnej. Ta sama proporcja jest podstawą do rozliczenia podatkowego ubezpieczenia auta w części AC, które podlega właśnie ograniczeniom podatkowym.

 A co gdy kwota na fakturze podzielona jest na części kapitałową i odsetkową?

W tym wypadku obliczony limit w stosunku do kwoty 150 000,00 dotyczyć będzie raty w części kapitałowej, Część odsetkowa będzie w całości zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

Rozliczenie VAT z faktury dokumentującej ratę leasingową

Faktura dotycząca leasing samochodu osobowego zawiera  także podatek VAT. Zgodnie z ogólną zasadą możemy odliczyć 50% podatku VAT z tytułu wydatków związanych z samochodami osobowymi (samochodami nie spełniającymi warunków pozwalających na pełne odliczenie VAT).

Podatek od wartości dodanej, który nie może być odliczony podlega zaliczeniu w koszty.

Tak jak dla kwoty netto widniejącej na fakturze dokumentującej zobowiązanie z tytułu leasingu, w tym przypadku konsekwentnie stosujemy ustalony procent wartości, którą możemy zastosować przy zaliczeniu nieodliczonej części kwoty podatku VAT.

Przykład :

Spółka X zawarła umowę leasingu. Dla wartości netto 168 000,00 pojazdu ustalono, iż 80% wartości rat leasingowych zaliczyć można w koszty podatkowe.

Spółka otrzymała fakturę za kolejna ratę leasingową : 1560,00 netto + 358,80 VAT. Poniżej rozliczenie dokumentu.

 Netto 1560 * 80% =1248

Kwota  1248,00   stanowi KUP a pozostała wartość  312,00  NKUP

VAT  358,90  50%  = 179,40 Vat podlegający odliczeniu-wykazany w rejestrze zakupu

179,40 * 80 %  = 143,52

Kwota 143,52 stanowi  KUP a pozostała wartość  35,88  nie zostanie uwzględniona w KUP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *