Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

NIEOBECNOŚCI W PRACY A PODSTAWA WYNAGRODZENIA

NIEOBECNOŚCI W PRACY A PODSTAWA WYNAGRODZENIA

W każdym zakładzie pracy zdarzają się sytuacje związane z absencją pracownika w firmie.

Wiąże się to z obowiązkiem obliczenia wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej dni/ godziny nieobecności jak i jej przyczyny.

Zależnie od tego jaki jest charakter nieobecności zastosowanie ma inny schemat obliczania potrąceń z tego tytułu.

  1. Urlopy ( bezpłatne , wypoczynkowe, okolicznościowe), inne nieobecności (np. zwolnienie dla honorowych dawców, wezwania do sądu)

W przypadku wynagrodzenia określonego kwotowo potrącenie za nieobecność odbywa się w następujący sposób:

-ustalamy stawkę godzinową za dany miesiąc, w tym celu  miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,

-otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika,

-tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład :

Pracownica wykorzystała 10 dni (80 h) urlopu wypoczynkowego w lipcu 2022 r. Jej wynagrodzenie miesięczne, określone stałą stawką w umowie, wynosi 6 300 zł brutto. Czas przypadający do przepracowania w lipcu to 168 h.

Za przepracowaną część miesiąca otrzyma kwotę 3 300 zł brutto wyliczoną następująco:

6300,00/168 = 37,50 ( w tym miejscu zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku)

37,50 x 80 (godziny urlopu) = 3000,00

6300,00 – 3000,00 = 3300,00 ( wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca)

  • Zasiłki chorobowe, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki opiekuńcze , macierzyńskie, świadczenie rehabilitacyjne

W sytuacji, gdy pracownik nie przepracował części miesiąca z powodu choroby, wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną, należne za czas przepracowany oblicza się następująco:

-miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 (zawsze przez 30, bez względu na liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca),

-otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,

-obliczoną w ten sposób kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład :

Pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 9 do 12 sierpnia 2022 r. ( 4 dni). Jej wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę stałą stawką miesięczną wynosi 5600 zł brutto.

Za przepracowaną część miesiąca otrzyma kwotę 4 853,32 zł brutto wyliczoną następująco:

5600,00 / 30 = 186,67  ( w tym miejscu zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku)

186,67 x 4 (zwolnienie) = 746,68

5600,00 – 746,68 = 4853,32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *