Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Podwyższone stawki w ryczałcie i kilometrówce w użytkowaniu  prywatnego pojazdu w celach służbowych.

Podwyższone stawki w ryczałcie i kilometrówce w użytkowaniu prywatnego pojazdu w celach służbowych.

Na mocy rozporządzenia zmieniającego opublikowanego w Dziennika Ustaw w dniu  2 stycznia 2023, w pozycji 5, opublikowane zostały nowe ustalenia, które podwyższyły stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych.

Stawki te nie mogą być wyższy niż:

a) dla samochodu osobowego :

-o pojemności skokowej silnika do 900 cm -0,89 zł (wcześniej 0,5214zł);

– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm -1,15 zł (wcześniej 0,8358 zł);

b) dla motocykla – 0,69 zł ( wcześniej 0,2302 zł);

c) dla motoroweru – 0,42 zł ( wcześniej 0,1382 zł).

W uzasadnieniu dla rozporządzenia wskazano wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, zwłaszcza rosnące koszty paliwa, które przestały gwarantować pracownikom zwrot rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Warto zaznaczyć, że stawki ryczałtu nie były zmieniane od 2007 roku.

Przepisy doprecyzowały, iż o zwrot kosztów może zwrócić się osoba zatrudniona  na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło.

Obliczanie zwrotu

Zwrot wylicza się poprzez przemnożenie stawki za 1 kilometr i miesięcznego limitu na przejazdy. Zwrot kosztów jest rozliczany po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu prywatnego pojazdu do celów służbowych. Należy pamiętać, aby w oświadczeniu podać dane pojazdu, czyli: numer rejestracyjny, markę i pojemność silnika.

W dokumencie powinny być też zawarte informacje o nieobecnościach pracownika korzystającego ze zwrotu kosztów w danym miesiącu. Za każdy dzień min. urlopu, choroby oraz dni kiedy pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych, pomniejsza się kwotę ryczałtu o 1/22.

Zwrot kosztów za kilometrówkę jest zwolniony z podatku dochodowego (na podst. art. 21 ust. 1 pkt 23 b  ustawy o PIT).

Przepisy określają również limity dotyczące kilometrówki. Wskazane limity są zależne od ilości mieszkańców w gminie lub mieście, gdzie zamieszkuje pracownik:

  • 300 km miesięcznie — do 100 tys. mieszkańców,
  • 500 km miesięcznie — ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  • 700 km miesięcznie — ponad 500 tys. mieszkańców,
  • 1500 km miesięcznie — limit dla pojazdów użytkowanych w służbie leśnej,
  • 3000 km miesięcznie – limit dla pojazdów użytkowanych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej.

Źródła:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8626401,pit-kilometrowka-stawki-2023-limity-podatki.html ( dostęp z dnia 06.03.2023)

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/beda-wyzsze-stawki-za-wykorzystanie-prywatnych-pojazdow-jest-projekt ( dostęp z dnia 06.03.2023)

https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/5643118,Dziennik-Ustaw-z-2023-r-poz-5-Rozporzadzenie-o-kilometrowce-2023-r-Stawki-podatek-zasady.html ( dostęp z dnia 06.03.2023)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *