Staż pracy – czym jest oraz z czego się składa

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia, która ma istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, np. takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Kiedy wystawiany jest aneks do umowy?

Podpisując umowę o pracę, nie zawsze możemy przewidzieć, że z biegiem dłuższego lub krótszego czasu jej warunki mogą ulec modyfikacjom, z różnych zresztą powodów. W takim wypadku zaistniałe zmiany należy odpowiednio potwierdzić na piśmie. Ponieważ jednak brzmienia podpisanej pierwotnie umowy nie można zmienić, a nie zawsze w praktyce opłaca się …

Czy do umowy zlecenia trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy?

Jeszcze nie tak dawno temu zleceniodawcy przy zawieraniu umowy zlecenie z osobami fizycznymi wykonującymi dla nich określone projekty nie mieli obowiązku prowadzenia ewidencji godzin czasu pracy. Brak takiego wymogu dla jednych stanowił duże udogodnienie, dla innych jednak wiązał się z pewnymi utrudnieniami.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Za każdym przedsiębiorcą jak cień ciągnie się słowo „ewidencja”. Ewidencje przychodów, środków trwałych, wyposażenia, pracownicza… aż w głowie się kręci! Dodatkowo w 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek składania sprawozdań finansowych. Nie są to dokumenty w formie papierowej. Mają być prowadzone i …