Godziny nadliczbowe

Pojęcie dotyczące godzin nadliczbowych są na pewno znane pracodawcom, jak i pracownikom. Są to po prostu godziny wykonywane poza normą czasu pracy, a więc jeżeli pracownik powinien wykonywać w danym dniu tylko 8 godzin, jednakże wyrobił aż 10 h, to oznacza to, iż 2 godziny – to nadgodziny.