Czy mogę składkę zdrowotną zaliczyć w koszty uzyskania przychodu lub odliczyć od dochodu?

Niektóre składki można odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Tworzą się różne wątpliwości, co do odliczania składki zdrowotnej. Poniżej wyjaśnimy, jak to faktycznie wygląda w rzeczywistości.