Niezgłoszona darowizna a konsekwencje podatkowe

W przypadku otrzymania darowizny bardzo istotną kwestią okazuje się niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. Jeśli bowiem dojdzie do zaniedbania tego obowiązku, może pociągnąć to za sobą szereg konsekwencji w postaci określonych sankcji karnych. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem na podatniku ciąży pewna odpowiedzialność związana z koniecznością zgłoszenia do odpowiednich …

WDT dla osoby fizycznej – jaka stawka VAT?

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Dotyczą one m.in. czynnego udziału w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Jeśli sprzedajesz swoje towary osobom i firmom zagranicznym, powinieneś znać zasady rozliczania podatku VAT w takich sytuacjach. Ponadto warto również mieć świadomość, że wspomniane zasady różnią się w zależności od …

Jak założyć biuro rachunkowe ?

Wielu młodych ludzi decyduje się na studia z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości. Wówczas uzyskują oni wiedzę niezbędną do np. prowadzenia biura rachunkowego. Wielu z nich po ukończeniu szkoły decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej — biuro rachunkowe czy działalność w zakresie doradztwa podatkowego. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy jak założyć …

Skany faktur a prawo do odliczania VAT

Obecnie doszło do znacznego zliberalizowania przepisów odnoszących się do formy przekazywania faktur. Najwięcej wątpliwości z punktu widzenia księgowych budzi jednak fakt możliwości uznania zeskanowanej faktury papierowej za dokument uprawniający nabywcę do odliczenia podatku VAT. Jak w takim wypadku należy traktować skan faktury? Wyjaśnienie tych kwestii okazuje się bardzo istotne, jeśli …

Jak rozliczyć zatrudnienie małżonka w 2019 roku?

W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy prawne, na mocy których osobom prowadzącym własną firmę udostępniono możliwość rozliczenia w kosztach działalności wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi. Nie ma tutaj zasadniczo znaczenia, czy dana osoba pracuje w firmie swojego małżonka w oparciu o umowę o pracę, czy też umowę cywilnoprawną. Warto jednak …

Czy śmierć przedsiębiorcy to śmierć firmy?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to najpopularniejsza forma przedsiębiorczości w Polsce. Jeszcze do niedawna ewentualna śmierć właściciela takiej firmy wiązała się również z jej automatycznym upadkiem na skutek ścisłego związania z osobą przedsiębiorcy i braku odpowiednich rozwiązań sukcesyjnych w tym zakresie, pozwalających na przeniesienie praw do firmy na spadkobierców danego przedsiębiorcy. …

Co zrobić z nadpłaconym podatkiem VAT ?

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, może się tak zdarzyć, że podatek naliczony jest wyższy od należnego, czyli masz nadwyżkę. Co z nią zrobić? Najprostszym rozwiązaniem (nie jest to jedyne rozwiązanie) jest wystąpienie o zwrot „nadwyżki” podatku na rachunek bankowy. Jednak często nie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy. Zatem co zrobić …

Staż z nowymi zasadami

Planem wprowadzonych zmian jest udzielenie większego wsparcia osobom bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji poprzez aktywizację i zmianę wysokości przyznawanego stypendium za staż. Rewolucja stażowa w Kodeksie pracy może również skłonić osoby przebywające za granicą do powrotu. Poniżej przedstawimy jakie zmiany dokładnie zostały wprowadzone. Staż – czas odbywania stażu Jedna …

Pracujący student

Studenci w momencie jeszcze trwania nauki często podejmują swoją pierwszą pracę na „umowę o pracę”. Czy składki na ubezpieczenie opłaca za nich pracodawca? Student pracujący na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu rentowemu, chorobowemu oraz wypadkowemu. Wiek studenta nie ma znaczenia, rodzaj uczelni, na jakiej studiuje oraz rodzaj …

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne ?

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się osoba, która zrezygnuje z etatu bądź innej formy zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym. Prawo do takiego świadczenia przysługuje tylko określonej grupie opiekunów. Komu zatem przysługuje świadczenie pielęgnacyjne ? Otrzymanie świadczenia uwarunkowane jest przede wszystkim tym, czy osoba legitymująca się orzeczeniem o …