Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Staż z nowymi zasadami

Planem wprowadzonych zmian jest udzielenie większego wsparcia osobom bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji poprzez aktywizację i zmianę wysokości przyznawanego stypendium za staż. Rewolucja stażowa w Kodeksie pracy może również skłonić osoby przebywające za granicą do powrotu. Poniżej przedstawimy jakie zmiany dokładnie zostały wprowadzone.


Staż – czas odbywania stażu

Jedna z wprowadzonych zmian w zakresie odbywania stażu dotyczy skrócenia czasu jego trwania:

  • Dla osoby zarejestrowanej bezrobotnej jeden staż może trwać do 6 miesięcy.
  • Najdłuższy czas realizacji stażu u jednego pracodawcy to 12 miesięcy.
  • Kolejne skierowanie na staż do tego samego pracodawcy może odbyć się dopiero po upływie minimum 24 miesięcy od zakończenia pierwszego stażu w tej firmie.
  • Maksymalny okres staży, jakie odbywa bezrobotny, nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Stypendium oraz koszta związane z badaniami lekarskimi

Wprowadzone zmiany dotyczą także wysokości stypendium, jakie otrzyma stażysta. Stypendium co prawda, w dalszym ciągu wypłacane będzie przez Urząd Pracy, ale zmianie ulegnie jego wysokość. Do tej pory wynosiło ono 120% zasiłku dla bezrobotnych, natomiast teraz nastąpił wzrost do 140% tej kwoty. Warto zaznaczyć, iż w przypadku udokumentowanej niezdolności do pracy osoba bezrobotna zachowuje prawo do stypendium w wysokości 50%. Informacje zapisane w ustawie mówią o tym, że koszt badań lekarskich spoczywa na pracodawcy.


Kary dla pracodawców – w jakich okolicznościach ?

Co dzieje się w momencie, gdy pracodawca nie wykazuje się uczciwością wobec stażysty? W tej sytuacji zostanie naniesiona na niego kara. Przykładowo, gdy z winy pracodawcy staż zostanie przerwany, będzie on musiał ponieść konsekwencje – przez okres 12 miesięcy nie będzie mógł korzystać z form wsparcia, jakie oferuje Urząd Pracy.

Jakie mogą być powody przerwania stażu?

  • Niewywiązywanie się z realizowania programu stażowego,
  • przerwanie stażu bez podania przyczyny.

Zmiany, które przyniósł rok 2019 dla osób, które chcą ubiegać się o możliwość odbywania stażu, są dla nich bardzo korzystne. Wyższa kwota stypendium jest dużym plusem, a także świadomość tego, że pracodawca również nie może dopuszczać się bezkarnego niedotrzymania warunków współpracy, może sprzyjać bardziej przyszłościowemu myśleniu o nauce umiejętności zawodowych w trosce o przygotowanie wykwalifikowanego pracownika.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *