Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak założyć biuro rachunkowe ?

Wielu młodych ludzi decyduje się na studia z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości. Wówczas uzyskują oni wiedzę niezbędną do np. prowadzenia biura rachunkowego. Wielu z nich po ukończeniu szkoły decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej — biuro rachunkowe czy działalność w zakresie doradztwa podatkowego. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy jak założyć biuro rachunkowe.

Biuro rachunkowe to działalność, która polega na świadczeniu usług. Okresowego określania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości, prowadzenia sprawozdań finansowych, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Prowadzenie biura rachunkowego nie jest łatwym zadaniem.


Podstawowe wymagania związane z prowadzeniem biura rachunkowego

  • Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie są karane za określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. A także posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  • Usługi w te mogą również świadczyć osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.
  • Osoby, które zdobyły certyfikaty księgowe czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, będą mogły się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Jednak obecnie nie są one wymagane. Wykaz osób, które zdobyły takie uprawnienia przed wprowadzeniem zmian, dalej widnieje na stronie Ministerstwa Finansów.


Dopuszczalne formy prowadzenia biura rachunkowego

Po spełnieniu powyższych warunków przyszły właściciel biura rachunkowego może zdecydować się na założenie firmy w każdej formie (oprócz spółek partnerskich). Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która wymaga złożenia formularza CEIDG-1 i rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Również decydując się na prowadzenie firmy w spółce cywilnej, należy dokonać tej samej rejestracji, co w przypadku jednoosobowej działalności. W przypadku spółek handlowych wymagany jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie ma przeszkód, aby prowadzić biuro rachunkowe w formie spółdzielni.

Jak założyć biuro rachunkowe?

Działalność biura rachunkowego można prowadzić co do zasady w każdej formie działalności z wyłączeniem spółki partnerskiej. Osoby, które decydują się założyć biuro rachunkowe, najczęściej jednak decydują się na rejestrację firmy w KRS i założenie spółki prawa handlowego — spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *