Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie dotyczy przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Ta transakcja odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami (osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Bowiem nie można wystawić takiej dla osoby prywatnej (nieprowadzącej działalności).

Bilans

Sporządzenie bilansu jest obowiązkowe, a bilans musi zawierać ściśle określone elementy. Prowadząc samodzielnie księgowość (lub będąc księgowym), należy posiadać pełne informacje na temat tego, jakie elementy musi zawierać bilans, na jaki dzień musi być sporządzony, jakie są zasady bilansowe i inne.

Nowa ulga. Składka ZUS uzależniona od przychodów – 2019 rok

Od nowego roku będzie obowiązywać nowa ulga – składka ZUS, która uzależniona będzie od przychodów. Oznacza to, że będzie można opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów. Zmiana będzie przysługiwać tylko małym firmom, ale pod pewnymi warunkami.