Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zmiany prawa handlowego – 2019 rok

Od nowego roku wchodzi dużo zmian, między innymi dotyczyć będą one nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

1 stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe zmiany dla przedsiębiorców dotyczące przepisów z Kodeksu Spółek Handlowych.

Mianowicie według art. 97, art. 149, art. 193, art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych (w brzmieniu nadanym przez projekt):

  1. do zarządu spółki partnerskiej będzie można powołać osoby niebędące jej partnerem (dotychczas było to niejasne);

  2. doprecyzowane zostanie pojęcie „dzień dywidendy” w odniesieniu do spółek z o.o. (jest nim dzień powzięcia uchwały o podziale zysku, jeżeli uchwała nie stanowi inaczej);

  3. doprecyzowane zostaną reguły zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w roku obrotowym, w którym spółka poniosła stratę (zaliczki są zwracane w całości, jeżeli spółka ma stratę lub w wysokości nadwyżki zaliczek nad osiągniętym zyskiem);

  4. zostanie jednoznacznie wskazane komu i w jaki sposób członkowie rady nadzorczej oraz zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji (wspólnikom lub radzie nadzorczej/akcjonariuszom (określa ją umowa spółki, uchwała o likwidacji lub orzeczenie sądu); Wprowadzona zmiana może utrudnić np. prezesowi zarządu opuszczenie stanowiska. Prezes będący jedynym członkiem zarządu spółki, by złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników, co w praktyce może być trudne;

  5. określone zostaną zasady reprezentacji spółki w likwidacji;

  6. doprecyzowana zostanie kwestia odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu (odpowiedzialność solidarna przez trzy lata po podziale spółki);

  7. będzie istniała możliwość składania kopii pełnomocnictw do księgi protokołów na zgromadzeniu wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *