Co musi zawierać faktura korygująca i nota korygująca?

Przypominamy, że faktura korygująca jest podstawowym dokumentem służącym do korygowania treści faktury VAT. W niektórych przypadkach do takiej korekty służyć może również nota korygująca, można również fakturę anulować. Nigdy jednak korekta faktury nie może zmieniać w sposób zasadniczy treści faktury, np. pełnych danych nabywcy czy wystawcy albo pełnych danych towaru, …

Czy można anulować fakturę?

Przepisy o VAT nie regulują kwestii anulowania faktury. Jednak organy podatkowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych umożliwiają anulowanie faktury pod warunkiem, że przekreślimy treść obu egzemplarzy faktury oraz umieścimy na nich stosowną adnotację (anulowano dnia…) i zostanie to potwierdzone podpisem. Dokonanie anulowania faktury w powyżej opisany sposób ma uniemożliwić ich powtórne wykorzystanie. …

Co to jest Faktura RR?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zakupić produkty od rolnika ryczałtowego (a nie od zwykłego podatnika VAT), musi pamiętać o tym, żeby odpowiednio udokumentować taki zakup — wystawienie faktury RR. Co to jest Faktura RR? Faktura VAT RR jest oczywiście dokumentem potwierdzającym zakup produktów lub usług, jednakże odnosi się do zakupu produktów lub usług …

Koniec roku – remanent

Powoli zbliża się koniec roku, co oznacza, że podatnicy niedługo będą sporządzali remanent, a więc inwentaryzację. Przy czym trzeba podkreślić, iż do sporządzania go są zobowiązani podatnicy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów.  Remanent to… …inaczej zwany spisem z natury lub inwentaryzacją – dokument, który zawiera faktyczną ilość towarów na magazynie …

Czym jest raport kasowy i jak go wypełnić?

Raport kasowy jest dokumentem potwierdzającym, ile gotówki powinno znajdować się w kasetce po dniu lub miesiącu obrotowym w każdej firmie. Klientom stacji benzynowych i sklepów całodobowych często kojarzy się z dłuższymi przerwami. Czym tak naprawdę jest raport kasowy? Jak go wypełnić? Kto musi to robić? W tym artykule postaramy się …

Umowa członka zarządu

Umowa członka zarządu jest regulowana przepisami zawartymi w KSH – Kodeks Spółki Handlowej. Może być zawarta na czas określony i nieokreślony. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę, ale nie tylko. Art. 201. Zarząd spółki z o.o., Dz.U.2017.0.1577 t.j. – Ustawa z dnia …

Co to jest karta wynagrodzeń pracownika?

Przedsiębiorca zatrudniając pracowników musi ujmować ich wynagrodzenia w księdze podatkowej, ale również prowadzić imienną kartę wynagrodzeń.  Karta wynagrodzeń – zestawienie wynagrodzeń, składek i podatku z całego roku, ale z podzielnością na miesiące. Karta sporządzana jest na podstawie listy płac, co miesiąc dla każdego pracownika indywidualnie – imiennie. W przepisach prawa …

Termin odliczenia podatku należnego a naliczonego

Terminy odliczeń są z góry określone, jednakże samo odliczenie nie jest dostępne dla każdego podatnika. Odliczenie podatku VAT dotyczy tylko podatników czynnych VAT, to właśnie oni mają prawo do odliczania danego opodatkowania. Oznacza to tym samym, że z danego przywileju nie mogą skorzystać podatnicy zwolnieni z VAT oraz podmioty, które …

Kiedy nie można wystawić faktury zaliczkowej?

Istnieją sytuacje, w których nie można wystawiać faktur zaliczkowych. Jest to z góry zabronione przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z powyższym faktury zaliczkowej nie można wystawić przy dokumentowaniu zaliczek na poczet: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, świadczenia usług …