Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co musi zawierać faktura korygująca i nota korygująca?

Przypominamy, że faktura korygująca jest podstawowym dokumentem służącym do korygowania treści faktury VAT. W niektórych przypadkach do takiej korekty służyć może również nota korygująca, można również fakturę anulować. Nigdy jednak korekta faktury nie może zmieniać w sposób zasadniczy treści faktury, np. pełnych danych nabywcy czy wystawcy albo pełnych danych towaru, czy usługi. Notę korygującą wystawić może jedynie nabywca towaru lub usługi i wyłącznie w przypadku wad niedotyczących kwot, pojawiających się na fakturze.

Poniżej przedstawiamy sytuacje, w jakich jesteśmy zobowiązani wystawić taką fakturę oraz z jakich elementów powinna się składać.

Nota korygująca powinna zawierać:

 • wyraz „Nota korygująca”,
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilości towarów lub usług, których dotyczy wystawiana faktura),
 • wskazane treści korygowanej informacji oraz podanie prawidłowej treści.

Natomiast faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • datę wystawienia,
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (lub numer NIP-UE),
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (lub numer NIP-UE),
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • w przypadkach innych – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *