Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych

Co do zasady, przedsiębiorcy są zobowiązani do comiesięcznego rozliczania się z ZUS. Wiąże się to z dokonywaniem wpłat należności z tytułu składek, a także przekazywaniem odpowiednich dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których prowadzący działalność gospodarczą nie muszą tego obowiązku dotrzymywać. W poniższym artykule wyjaśnimy kiedy …