Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Obowiązki płatnika składek – nowe zmiany 2019 rok

Od nowego roku zmienią się obowiązki płatnika składek i dokumenty ubezpieczeniowe, zostanie także wprowadzony nowy dodatkowy raport.

Jakie nowe obowiązki?
Płatnik składek będzie miał nowy obowiązek przekazywania dodatkowego raportu w zestawie dokumentów rozliczeniowych.Raport ten będzie przekazywany w zestawie dokumentów – ZUS RPA. Jest to imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej.Raport będzie zawierał następujące informacje:

  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i która jest należna
    za inny okres;
  • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Zmiany dwóch formularzy
Jak wspominaliśmy wyżej zmienią się także dwa formularze, między innymi DRA i ZWUA.

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa

W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne).

Dodany będzie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty.

W bloku tym płatnik składek będzie rozliczać:

  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

 

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *