Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Obowiązki płatnika składek – nowe zmiany 2019 rok

Od nowego roku zmienią się obowiązki płatnika składek i dokumenty ubezpieczeniowe, zostanie także wprowadzony nowy dodatkowy raport.

Jakie nowe obowiązki?
Płatnik składek będzie miał nowy obowiązek przekazywania dodatkowego raportu w zestawie dokumentów rozliczeniowych.Raport ten będzie przekazywany w zestawie dokumentów – ZUS RPA. Jest to imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej.Raport będzie zawierał następujące informacje:

  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe;
  • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, która w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i która jest należna
    za inny okres;
  • okresy wykonywania pracy nauczycielskiej.

Zmiany dwóch formularzy
Jak wspominaliśmy wyżej zmienią się także dwa formularze, między innymi DRA i ZWUA.

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa

W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne).

Dodany będzie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty.

W bloku tym płatnik składek będzie rozliczać:

  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

 

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *