Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych

Co do zasady, przedsiębiorcy są zobowiązani do comiesięcznego rozliczania się z ZUS. Wiąże się to z dokonywaniem wpłat należności z tytułu składek, a także przekazywaniem odpowiednich dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których prowadzący działalność gospodarczą nie muszą tego obowiązku dotrzymywać.

W poniższym artykule wyjaśnimy kiedy i kogo takie zwolnienie dotyczy.

Comiesięczne przekazywanie do ZUS-u dokumentów rozliczeniowych mogą pominąć przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność pozarolniczą – zarówno indywidualnie, jak z współpracownikiem.

Wspomniany przedsiębiorca musi jednak spełniać pewne wymagania :

opłacać składki wyłącznie za siebie (bądź osobę z nim współpracującą),
nie nastąpiły żadne zmiany (odnośnie wysokości składek) w stosunku do poprzedniego miesiąca,
W ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych do podstawy wymiaru składek została zadeklarowana kwota w wysokości:

  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą),
  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (dla nowych przedsiębiorców) – w 2018 r. odpowiednio: 2.665,80 zł i 630 zł – na ubezpieczenia społeczne,
  • 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. – 3.554,93 zł) – na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto dodać, że za zmianę nie uważa się zmiany minimalnego wynagrodzenia, lub przeciętnego wynagrodzenia, które mają wpływ na najniższe podstawy wymiaru składek osób korzystających ze zwolnienia składania rozliczeń. Jeśli przedsiębiorca spełnia wyżej wymienione wymogi i rozpoczął działalność gospodarczą pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas za pierwszy miesiąc działalności jest zobowiązany złożyć dokumenty rozliczeniowe, a za następne już nie, ponieważ okres rozliczeniowy w tym wypadku będzie pełny.

Gdyby przedsiębiorca spełniał wymienione wymogi, jednak działalność otworzyłby w trakcie trwania miesiąca, to w tym wypadku musiałby złożyć deklaracje za dwa okresy rozliczeniowe, gdyż pierwszy nie byłby pełny. Za kolejne miesiące, nie będzie już musiał składać dokumentów. Takie warunki określa :

art.47 ust.2a-2b ustawy o Sus.:

2. Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację rozliczeniową. 

2a. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

1) na ubezpieczenia społeczne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące;

2) na ubezpieczenie zdrowotne - kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c.

2b. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2c. 

Przykład:

1 sierpnia 2018 roku, przedsiębiorca otworzył działalność gospodarczą (jednoosobową). Zgłosił się z tego tytułu do wszystkich ubezpieczeń w ZUS. Składki będzie opłacać na zasadach ogólnych obowiązujących przedsiębiorców.

Zatem za pierwszy miesiąc, przedsiębiorca będzie musiał przekazać za siebie deklarację rozliczeniową DRA do ZUS-u, czyli za miesiąc sierpień.

Z ulgi dotyczącej braku obowiązku do składania co miesiąc rozliczeń do ZUS-u będzie mógł skorzystać w miesiącu kolejnym, czyli za wrzesień nie będzie już musiał składać deklaracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *