Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zatrudnianie cudzoziemców – najczęstsze błędy

Zatrudnianie cudzoziemców – najczęstsze błędy

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wiąże się z pewnymi korzyściami dla przedsiębiorców. Główną zaletą jest pracowitość czy dyspozycyjność pracowników przyjeżdżających z zagranicy, których celem pobytu jest zarobek. Obcokrajowcy również wypełniają luki w branżach, w których na rynku polskim występują braki kadrowe w takich branżach jak na przykład branża budowlana, branża spożywcza oraz branża logistyczna. Niestety zatrudnianie cudzoziemców wiąże się również z formalnościami związanymi z zezwoleniami o pracę. Oto najczęstsze błędy, jakie popełniają pracodawcy przy zatrudnianiu osób z zagranicy.

Błędy popełniane przed zatrudnieniem obcokrajowca

W przypadku osób z zagranicy przebywających na terenie Polski bez swoich rodzin również dużo łatwiejsze jest wysłanie pracownika w delegacje. Dzieje się tak, ponieważ ich najbliżsi i tak nie są na miejscu, więc częste podróże związane z pracą niewiele dla nich zmieniają. Zalet zatrudnienie obcokrajowców jest więcej. Jednak, jak unikać błędów?

Przy składaniu wniosku o pozwolenie na wykonywanie pracy w Polsce przez osobę z zagranicy częstym błędem jest nieumieszczenie we wniosku adresu miejsca, gdzie cudzoziemiec będzie daną pracę wykonywał. Zapomina się też o załączeniu dowodu osobistego lub dokumentu podróży osoby zatrudnianej. Przy składaniu wniosku nie można również załączyć kopii tylko jednej strony jej paszportu. Wymagane jest, aby zrobić to ze wszystkimi, które są wypełnione. Natomiast w przypadku gdy takowych nie ma, obowiązkowe jest przedłożenie oświadczenia o tym. Przedstawienie oryginału pełnomocnictwa również jest elementem obowiązkowym składania wniosku o pozwolenie o pracę przez cudzoziemca.

Potencjonalny pracodawca często również pomija zaznaczenie jednego z dwóch kwadracików znajdujących się we wniosku, które dotyczą karalności osoby, którą chce się zatrudnić. Obowiązkowo trzeba to zrobić, a często jest to element, o którym osoby wypełniające wniosek niestety zapominają. Również wypełnienie rubryk w załączniku o niekaralności kogoś, kto cudzoziemca chce zatrudnić często jest traktowane po macoszemu. Zupełnie pomijane bądź wypełniane niepełne.

Pracodawcom często się też wydaje, że ten załącznik może podpisać zamiast nich pełnomocnik. Jest to błąd. Muszą to zrobić samodzielnie. Jeżeli obcokrajowca zatrudnić chce spółka wtedy podpis musi być złożony przez osoby wymienione w KRS jako uprawnione do reprezentowania. W przypadku spółek cywilnych podpis muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Jeżeli mowa o pracy tymczasowej przez agencję pracy – obowiązkowo musi zostać załączony we wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę przez cudzoziemca odpowiedni dokument sporządzony przez potencjalnego pracodawcę. To ma potwierdzać ustalenia a agencją, że ta skierowuje tę konkretną osobę z zagranicy do pracy tymczasowej lub że istnieje ważna umowa mówiąca o udostępnianiu pracowników tymczasowych.

Jeżeli zawód, w którym ten obcokrajowiec ma pracować jest zawodem regulowanym, należy dołączyć odpowiednie dokumenty które, mają za zadanie potwierdzić, że ten cudzoziemiec spełnia wymagania kwalifikacyjne do powierzonej pracy.

Błędy popełniane w czasie zatrudnienia obcokrajowca

Zezwolenie na pracę musi być wydane konkretnie na pracodawcę, dla którego dany cudzoziemiec wykonuje prace. Jeżeli jest ono wydane na innego pracodawcę, a człowiek taki pracuje dla kogoś innego, odbywa się to nielegalnie. Zmiana pracodawcy wymaga obowiązkowo uzyskania osobnego zezwolenia na pracę dla tego konkretnego pracodawcy, dla którego cudzoziemiec zamierza pracować.

Nie uwzględnia się przy tym jednak zmiany nazwy ani formy prawnej firmy lub przejęcie zakładu pracy przez kogoś innego. Wtedy, nawet jeżeli teoretycznie zmienia się człowiek, dla którego pracuje cudzoziemiec, nie trzeba nowego pozwolenia, gdyż jest to ta sama firma i to samo stanowisko.

Niedozwolone jest zmienianie stanowiska osoby zatrudnionej na podstawie zezwolenia o pracę, gdyż jest ono wydawane na konkretne stanowisko. Wyjątek stanowi zmiana nazwy stanowiska. Ta jest jak najbardziej dozwolona. Warunkiem jednak jest, aby nie zmieniły się czynności wykonywane przez cudzoziemca w ramach jego pracy.

Zmniejszanie wynagrodzenia w stosunku do tego określonego w zezwoleniu również jest absolutnie zabronione. Przy wydawaniu pozwolenia również wymagane jest, aby cudzoziemcowi nie płacono mniejszej kwoty niż innym pracownikom o podobnym zakresie obowiązków czy stanowisku, którzy mają ten sam wymiar godzinowy. Wypłata nie może być niższa niż to, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To, ile najmniej można zapłacić cudzoziemcowi za jego pracę musi być określone w zezwoleniu.

Często źle rozumiana jest adnotacja dodawana  do zezwolenia „dostęp do rynku pracy”. Ma ona charakter jedynie informacyjny i wcale nie oznacza, że cudzoziemiec ma nieograniczony dostęp do pracy w granicach państwa polskiego. Również brak takiej adnotacji wcale nie oznacza, że zezwolenie nie zostało wydane. Bez niej na zezwoleniu cudzoziemiec również otrzymał pozwolenie na określoną pracę dla określonego pracodawcy na terenie Polski.

Źródła:

  1. https://www.rp.pl/prawo-pracy/art35830271-zatrudnianie-cudzoziemcow-najczestsze-bledy (dostęp z dnia 10.07.2022 r.)
  2. https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/faq/jakie-sa-najczesciej-popelniane-bledy-w-skladanych-wnioskach-o-wydanie-zezwolenia-na-prace-no-co (dostęp z dnia 11.07.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *