Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, co to jest sprawozdanie finansowe. Niekiedy nie wiedzą nawet z czego dokładnie składa się takie sprawozdanie. W szczególności nie wiedzą tego nowi przedsiębiorcy, dlatego należy zapoznać się z tematem nieco bliżej.

Sprawozdanie finansowe przedstawia całą sytuację finansową danego przedsiębiorstwa. Jest to dokument zawierającym szczegółowe informacje na temat wyników działalności podmiotu gospodarczego i przepływów środków pieniężnych jednostki.
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest:
  • na koniec każdego roku obrotowego – zawsze przy prowadzeniu księgowości w KPiR, natomiast w KH w przypadku, gdy firma rozpoczęła swoją działalność (w tym księgowość) z początkiem roku,
  • lub w inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (tylko przy prowadzeniu księgowości w KH) wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących części składowych:

  • bilansu – stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • rachunku zysków i strat – przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *