Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Jak obliczać wynagrodzenie urlopowe?

W czasie okresu urlopowego dział kadr ma dużo więcej obowiązków, ponieważ w tych miesiącach ma do wykonania najwięcej obliczeń dotyczących naliczenia wynagrodzeń urlopowych.

Dział kadr i płac w okresie wakacyjnym ma najwięcej obowiązków do wykonania pod względem obliczania wynagrodzeń urlopowych.

Jak wiadomo wynagrodzenie urlopowe pracownika powinno być podobne do tego, jakie otrzymuje on co miesiąc – w każdym pełnym przepracowanym miesiącu (bez urlopu). Jednakże kwota jest zależna od składników wynagrodzenia. Tylko przy stałych składnikach wyliczenie wynagrodzenia urlopowego będzie równało się wartości standardowego wynagrodzenia. Natomiast przy składnikach zmiennych część z nich wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego, natomiast niektóre powinny zostać pominięte.

W związku z powyższym podamy dwa przykłady dotyczące składek zmiennych oraz stałych.

  • Stałe składniki wynagrodzenia

    Pracownik X otrzymuje stałe wynagrodzenie w kwocie 2 500 zł + dodatek funkcyjny 200 zł. W lipcu przebywał na urlopie przez okres 10 dni – urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że otrzyma pełną kwotę wynagrodzenia, a więc 2 500 zł + 200 zł za dodatek funkcyjny.

  • Zmienne składniki wynagrodzenia

Pracownik X otrzymuje stałe wynagrodzenie w kwocie 2 500 zł + dodatek funkcyjny 200 zł i premię naliczaną co miesiąc (np. 100 zł, później 200 zł i 30 zł). W lipcu przebywał na urlopie przez okres 10 dni – urlop wypoczynkowy.

Oznacza to, że należy tutaj policzyć wynagrodzenie w następujący sposób:

  1. Pierwsze stałe składniki (wynagrodzenie + dodatek funkcyjny) należy uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu – 2500 zł + 200 zł.
  2. Natomiast składnik zmienny, czyli premię miesięczną, przyjmuje się w łącznej wysokości z trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu – 100 zł + 200 zł + 300 zł = 600 zł.
  3. Wyliczoną kwotę z pkt. 2, a więc 600 zł należy podzielić przez liczbę godzin pracy pracownika, przypadających na 3 miesiące, czyli, np. 496 godziny » 600 zł : 496 = 1,21 zł.
  4. Otrzymany wynik z pkt. 3 mnoży się przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby wówczas nie korzystał z urlopu » 1,21 zł x 80 godzin = 96,80 zł. Oznacza to, że za czas urlopu wypoczynkowego pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie z tytułu składników zmiennych w wysokości 96,80 zł.
  5. Podsumowując powyższe obliczenia pensja, która przysługuje pracownikowi wynosi: 2500 zł + 200 zł + 96,80 = 2196,80 zł – ten wynik stanowi wynagrodzenie urlopowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *