Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Współpraca kasy rejestrującej z terminalem płatniczym – obowiązek od 2022 roku.

Współpraca kasy rejestrującej z terminalem płatniczym – obowiązek od 2022 roku.

16 listopada 2021 roku Prezydent podpisał Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – zwaną potocznie Polskim Ładem. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 roku poz. 2105. Zapisy ustawy w większości wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku, niektóre zapisy z dniem następującym po opublikowaniu a niektóre jeszcze w innych, wskazanych w ustawie terminach. Przedsiębiorcy będą mieli między innymi obowiązek przyjmować płatności bezgotówkowe w miejscach faktycznego wykonywania działalności oraz zintegrować kasę fiskalną online z terminalem płatniczym.

Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych

Pierwszy z nich wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Obowiązek ten będzie polegał na przyjmowaniu zapłaty za towary czy usługi instrumentem płatniczym, czyli formą elektroniczną zapłaty przez wszystkich przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne. Inaczej mówiąc jest to obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych (np. kartą lub telefonem) w miejscach faktycznego wykonywania działalności, w szczególności w lokalu przedsiębiorstwa, ale również poza tym lokalem lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego. Wyjątek od wskazanego obowiązku ma dotyczyć tylko tych przedsiębiorców, którzy nie stosują kas fiskalnych (zgodnie z przepisami o VAT).

Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę płatności z jego użyciem będą mogły zostać dodatkowo (tj. oprócz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów) odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Prawo do tej ulgi będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala, i w roku bezpośrednio po nim następującym.

Podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki:

 • na nabycie terminala płatniczego oraz
 • związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Rocznie będzie można odliczyć od podstawy obliczenia PIT lub CIT maksymalnie 1 tys. zł, przy czym podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o VAT są zwolnieni z obowiązku używania kas rejestrujących, odliczą maksymalnie 2,5 tys. zł rocznie.

Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy w roku, to będzie miał podwójną ulgę, czyli będzie mógł odliczyć 200 proc. wydatków na nabycie i obsługę terminala (maksymalnie 2 tys. zł rocznie). Co więcej, z ulgi będzie mógł korzystać nie dwa lata, ale tyle lat, ile lat utrzyma status podatnika bezgotówkowego.

Zaznaczyć należy, iż w Ustawie nie wskazano konkretnych kar za brak zapewnienia możliwości płatności za towary lub usługi instrumentem płatniczym. Natomiast przedsiębiorcy niespełniający tego wymogu nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT wynikający z szybkiej ścieżki wprowadzonej w Polskim Ładzie.

Obowiązek integracji kasy z terminalem

Drugi obowiązek, który ma wejść w życie od 1 lipca 2022 roku polegać będzie na tym, że praca kasy fiskalnej działającej w trybie online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym. Tak więc od 1 lipca 2022 r. kasy fiskalne online będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym jak wynika z Polskiego Ładu.

Zaznaczyć należy, iż obowiązek ten nie będzie obejmował kas fiskalnych z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, a jedynie kasy online (które muszą mieć możliwość integracji z terminalem, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących). Kasy nowego typu (online), które w czasie rzeczywistym łączą się z Centralnym Repozytorium Kas, mają tam przekazywać nie tylko e-paragony, czyli informacje o bieżącym obrocie, ale także dane dotyczące płatności bezgotówkowych.

Do tego wymogu nawiązuje właśnie nowy art. 19a ust. 3 prawa przedsiębiorców. Dodać można, że w praktyce przepis ten narzuca konkretny sposób porozumiewania się kas fiskalnych z terminalami według tzw. protokołu FROB (Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego).

Niestety o ile nie ma problemu z kasami online, bo tzw. protokół FROB musi być wgrany w każdym takim urządzeniu, o tyle kłopot pojawia się z terminalami płatniczymi, w odniesieniu do których prawodawca nie narzucił takiego wymogu technicznego. Wiele terminali nie ma więc wgranego takiego protokołu i co gorsza, w części z nich nie da się tego zrobić.

Kara przewidziana za brak połączenia kasy z terminalem

Przedsiębiorcom, którzy mimo obowiązku nie połączą kasy online z terminalem, będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł. Będzie to wynikać z art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT (W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nakłada na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł.).

Jednocześnie Polski Ład nie zakłada ulgi podatkowej w celu rekompensaty ewentualnych kosztów połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym.

Podsumowując zmiany przewidziane w Polskim Ładzie mogą niestety spowodować, że przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć nową umowę na terminal, który będzie można zintegrować z kasą fiskalną. Niestety dodatkowo jeżeli nadal nie będzie mógł odstąpić od dotychczasowej umowy, będzie musiał płacić za poprzedni terminal, który to nie ma takiej opcji. Co za tym idzie może to spowodować znaczny wzrost kosztów dla przedsiębiorców.

Źródła:

 1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wymagania-techniczne-dla-kas-rejestrujacych-19149056 (dostęp z dnia 20.12.2021 r.)
 2. https://novitus.pl/polski-lad-nowe-obowiazki-uzytkownikow-kas-fiskalnych (dostęp z dnia 13.12.2021 r.)
 3. https://www.cashless.pl/11043-czy-durkarka-fiskalna-musi-sie-integrowac-z-terminalem (dostęp z dnia 15.12.2021 r.)
 4. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8263016,lipiec-2022-kasa-fiskalna-jakie-zmiany-polski-lad.html (dostęp z dnia 16.12.2021 r.)
 5. https://www.pit.pl/aktualnosci/za-brak-integracji-terminala-platniczego-z-kasa-5-tys-zl-kary-1006002 (dostęp z dnia 17.12.2021 r.)
 6. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-od-towarow-i-uslug-17086198/art-111 (dostęp z dnia 16.12.2021 r.)
 7. https://www.russellbedford.pl/aktualnosci/zmiany-w-rachunkowosci/item/2378-kasa-fiskalna-z-terminalem-od-kiedy-jakich-kas-dotyczy-nowy-obowiazek.html (dostęp z dnia 17.12.2021 r.)
 8. https://www.elzab.com.pl/pl/strefa-dla-klienta/polski-lad-obowiazki (dostęp z dnia 20.12.2021 r.)
 9. https://www.money.pl/gospodarka/zmiana-dotyczaca-kas-fiskalnych-resort-finansow-wszyscy-beda-karani-tak-samo-czyli-maksymalna-stawka-6696237458311744a.html (dostęp z dnia 20.12.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *