Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

SLIM VAT 2 – jakie zmiany od 1 października 2021?

SLIM VAT 2 – jakie zmiany od 1 października 2021?

W ostatnim czasie wprowadzono wiele zmian w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. Wszystkie planowane i już wcielone w życie modyfikacje mają na celu uproszczenie rozliczania się z fiskusem z tego podatku, a także doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących dotychczas konstrukcji podatkowych. Całościowy pakiet zmian wprowadzonych na początku września 2021 roku nosi nazwę SLIM VAT-2. Ostatecznie wszedł on w życie 1 października 2021 roku. Dzięki niemu czynni podatnicy zyskali możliwość rozliczania się z podatku VAT na nieco innych niż dotychczasowe zasadach. Warto dowiedzieć się, czym pakiet SLIM VAT 2 różni się od dotychczasowych rozwiązań stosowanych w polskim prawie podatkowym i na czym polegają wspomniane modyfikacje.

Wydłużony termin na złożenie VAT-26 i jego aktualizacji

Wraz z nastaniem października 2021 roku wydłużono termin składania w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-26. Od tej pory takie zgłoszenia składa się maksymalnie do 25 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik poniósł pierwsze koszty związane z posiadaniem i eksploatacją samochodów służbowych.

Wszystkich formalności należy dokonać najpóźniej do dnia przesłania ewidencji JPK_V7. Jeśli doszło do zmiany sposobu wykorzystywania danego pojazdu, w takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do przekazania fiskusowi stosownej informacji o zaistniałym fakcie. Musi to uczynić najpóźniej do końca miesiąca, w którym wprowadzono taką zmianę. Oczywiście, można to również uczynić wcześniej.

Korekta nieodliczonego należnego VAT

Podatnikom przysługuje prawo do odliczania naliczonego VAT w rozliczeniu za okres, w którym zaistniało dane zobowiązanie podatkowe. Nie może być on jednak wcześniejszy od okresu otrzymania faktury albo dokumentu celnego. Dla podatników rozliczających się w systemie kwartalnym stworzono możliwość załatwienia wszystkich wspomnianych formalności w ciągu dwóch bezpośrednio następujących po sobie kwartałów. Z kolei osoby rozliczające się z VAT miesięcznie mogą odliczyć należny VAT w ciągu trzech kolejnych miesięcy.

Brak dopełnienia wspomnianego obowiązku jeszcze nie tak dawno temu skutkował możliwością obniżenia kwoty podatku należnego poprzez dokonanie korekty w deklaracji podatkowej za okres, w którym doszło do powstania prawa do takiego obniżenia. Trzeba to jednak zrobić w ciągu pięciu lat od początku roku, w którym zaistniało wspomniane prawo. W praktyce oznaczało to niemożność dokonania korekty w dowolnym miesiącu (jednym z czterech) lub też jednym z trzech kwartałów. Należało bowiem cofnąć się do tego miesiąca bądź kwartału, w którym powstało określone zobowiązanie. Wraz z wprowadzonymi w systemie podatkowym zmianami terminy dokonywania rozliczeń pozostały wciąż te same. Jednak brak odliczenia VAT-u w terminie obecnie oznacza możliwość wyboru przez podatnika, za jaki okres należy dokonać korekty. Można to zrobić w jednym z trzech dowolnych kwartałów bądź czterech dowolnych miesięcy.

W przypadku braku obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje prawo do odliczenia VAT. W zależności od indywidualnych okoliczności można przy tym wziąć pod uwagę okres, w którym doszło do obniżenia kwoty podatku należnego albo jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczania się systemem miesięcznym) albo dwóch kwartałów (w przypadku osób rozliczających się kwartalnie). Mimo wszystko trzeba to jednak zrobić w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym doszło do powstania prawa do obniżenia kwoty należnego zobowiązania.

Składanie oświadczeń o rezygnacji ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości w aktach notarialnych

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi można liczyć na zwolnienie z podatku VAT wówczas, gdy prowadzona jest działalność związana z dostawą budynków, budowli lub ich części. Nie dotyczy to jednak sytuacji dokonywania dostaw w ramach pierwszego zasiedlenia albo bezpośrednio przed nim.

Podobnie dzieje się wówczas, gdy między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynęło nie więcej niż 2 lata. Korzystanie ze wspomnianego zwolnienia jest jednak dobrowolne. To zatem sam podatnik decyduje, czy chce, aby mu ono przysługiwało. W takiej sytuacji trzeba wybrać sposób opodatkowania dostawy i poinformować o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Trzeba tego dokonać nie później niż dzień przed dostawą nieruchomości.

W październiku 2021 roku dla dostawcy i nabywcy budynków, budowli i ich części wprowadzono możliwość złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy albo w akcie notarialnym, albo zgodnie z dotychczasowymi rozwiązaniami.

Wykazywanie po terminie w JPK_VAT podatku należnego od importu

Podatnik rozliczający VAT z tytułu importu ma możliwość dokonywania korekty w rozliczeniach, jeśli w pierwotnej deklaracji doszło do jakichkolwiek pomyłek i nieścisłości. Można tego dokonać w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym trzeba było rozliczyć VAT z tytułu importu towarów. Później nie ma już takiego prawa.

Źródła:

  1. https://skwp.pl/aktualnosc/pakiet-slim-vat-2-zmiany-od-1-pazdziernika-2021-r/ (dostęp z dnia 30.11.2021 r.)
  2. https://www.pit.pl/vat/zmiany-w-vat-ktore-wejda-w-zycie-1-pazdziernika-2021-r-1006048 (dostęp z dnia 02.12.2021 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *