Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Urlop bezpłatny – kiedy można z niego skorzystać ?

Urlop bezpłatny – kiedy można z niego skorzystać ?

Istnieje wiele rodzajów urlopów, ale w dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć definicję urlopu bezpłatnego, kto może się o niego ubiegać, jakie są warunki, a także jakie mamy prawa, przebywając na urlopie bezpłatnym. Podpowiemy również, co należy wykonać, aby móc z tego urlopu skorzystać.

Urlop bezpłatny – definicja

Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy, bez możliwości pobierania wynagrodzenia za ten okres. Urlop bezpłatny udzielany jest tylko i wyłącznie na wniosek pracownika, niedozwolone jest zmuszanie pracownika, aby wystąpił z takim wnioskiem. Stosunek pracy podczas urlopu bezpłatnego trwa nadal, natomiast ulega on zawieszeniu.

Wniosek o urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny przysługuje tylko i wyłącznie na wniosek pracownika, może zostać udzielony przez pracodawcę w celu wykonywania w tym czasie pracy u innego pracodawcy. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego musi zostać złożony w formie pisemnej, pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny swojej decyzji. Jeżeli pracodawca przychyla się do złożonego przez pracownika wniosku, udziela mu urlopu bezpłatnego.

Ważne ! Należy pamiętać, że pracodawca nie musi wyrazić zgody na złożony wniosek przez pracownika, nie musi także podawać uzasadnienia odmowy swojej decyzji.

Okres trwania urlopu bezpłatnego

Przepisy nie określają żadnej granicy, ile czasu może trwać urlop bezpłatny. Czas ten nie jest ograniczony, może trwać kilka dni, miesiąc, a nawet rok. Okres jego trwania uzależniony jest od wcześniejszych ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W przypadku, gdy urlop bezpłatny trwa dłużej niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć możliwość szybszego odwołania z urlopu. Takie odwołanie może nastąpić tylko w szczególnych przypadkach.

Urlop bezpłatny – składki ZUS oraz wynagrodzenie

W czasie przebywania na urlopie bezpłatnym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, należy też pamiętać, że w tym czasie pracodawca nie opłaca składek ZUS za pracownika. W trakcie urlopu bezpłatnego nie jest także naliczany należny urlop wypoczynkowy, przykładowo jeżeli pracownik przebywa na 3 – miesięcznym urlopie bezpłatnym, ma prawo do wykorzystania 3/4 urlopu wypoczynkowego.

Zakończenie urlopu bezpłatnego

Pracownik po wykorzystanym urlopie bezpłatnym ma prawo do powrotu do pracy, pracodawca nie może odmówić pracownikowi przyjęcia do pracy, ponieważ został mu wcześniej ten urlop udzielony. W przypadku, gdy pracownik po wykorzystanym urlopie nie zgłosił się do pracy, wówczas pracodawca ma prawo takiego pracownika zwolnić bez okresu wypowiedzenia, ponieważ jest to naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Autor: Katarzyna Spysińska

Źródła:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1416619,urlop-bezplatny-zasady.html (dostęp z dnia 2020.05.27)

https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-bezplatny/2868732,Urlop-bezplatny-2019.html (dostęp z dnia 202.05.27)

Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska, Kadry i Płace 2017, Wyd. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017, s. 242.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *