Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Umowa dla członka zarządu – zmiany

Umowa dla członka zarządu – zmiany

Umowa członka zarządu to umowa sporządzana w spółce w celu nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zmiany w wynagrodzeniu członka zarządu

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie zmiana względem wynagrodzenia dla członka zarządu, spółka musi naliczyć składkę zdrowotną (składka zdrowotna aktualnie wynosi 9%) dla tego typu umowy. Zatem członek zarządu zgodnie z ustawą (art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (kod ubezpieczenia dla członka zarządu 22 50). Natomiast z dniem 1 lipca 2022 roku weszło w życie obniżenie podatku dochodowego dla osób fizycznych rozliczających się według skali z 17% na 12%. Zatem członkowie zarządu i prokurenci skorzystają na obniżeniu stawki podatku.

Przykład

Podstawa wynagrodzenia: 2500 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2500 zł

Składka zdrowotna (9%): 225 zł

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Kwota do opodatkowania: 2500 – 250 = 2250 zł

Podatek: 2250 * 12% = 270 zł

Kwota netto: 2500 – 225 – 270 = 2005 zł

Uwaga!

Warunkiem do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane jest otrzymanie wynagrodzenia z tego tytułu.

Zgłoszenie do ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dokonujemy na formularzu ZUS ZZA, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy z kodem 22 50. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na zgłoszenie będzie przypadał w sobotę, lub dzień ustawowo wolny od pracy, w takiej sytuacji termin przesuwa się na najbliższy następny dzień powszedni).

Źródła:

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenia-opieki-zdrowotnej-finansowane-ze-srodkow-17127716/art-66 (dostęp z dnia 12.08.2022 r.)
  2. http://www.zus.plus.pl (dostęp z dnia 12.08.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *