Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Nowe zmiany w Polskim Ładzie – zbiór nowelizacji od 1 lipca 2022

Nowe zmiany w Polskim Ładzie – zbiór nowelizacji od 1 lipca 2022

Pierwsze miesiące obowiązywania Polskiego Ładu pokazały, że nowy system rozliczeń podatkowych ciągle wymaga udoskonalenia. Mając to na uwadze, rząd pod koniec marca bieżącego roku podjął decyzję o wprowadzeniu pewnych modyfikacji do obowiązującego dotychczas ustawodawstwa w tej kwestii. 24 marca przedstawiono projekt ustawy, która formalnie ma wejść w życie od stycznia 2023 roku, ale z mocą wsteczną, obejmującą swym zasięgiem czas od lipca 2022 roku. Nowe regulacje w założeniu prawodawcy mają za zadanie usprawnić zaproponowany wcześniej Polski Ład, przy czym postulowane zmiany mają przynieść określone korzyści części podatników, dla pozostałych mając neutralne znaczenie. Dowiedz się więcej na temat zaproponowanych w Polskim Ładzie zmian.


Zmiany zaproponowane w nowelizacji Polskiego Ładu


Nowelizacja Polskiego Ładu swym zasięgiem obejmuje szereg modyfikacji. Można do nich zaliczyć przede wszystkim obniżenie stawki podatkowej oraz likwidację ulgi dla klasy średniej, przywrócenie możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, zmiany w uwzględnianiu kwoty zmniejszającej podatek przez pracodawcę, zniwelowanie ulgi na zabytki, a także normalizację reguł dotyczących doliczania dochodów osób niepełnoletnich w rocznym rozliczeniu. Warto przyjrzeć się szczegółowo każdemu z wymienionych zagadnień.


Likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz obniżenie stawki podatkowej
Wprowadzona od stycznia bieżącego roku ulga dla klasy średniej od początku budziła szereg wątpliwości i kontrowersji. Było to spowodowane przede wszystkim dość skomplikowanym algorytmem jej przeliczania, na który trzeba było zwracać uwagę już przy ustalaniu wysokości miesięcznej bądź kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy. Co więcej, z tego przywileju nie mogli korzystać ani zleceniobiorcy, ani osoby osiągające dochody z praw majątkowych opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową.
Zamiast tej ulgi zaproponowano obniżenie stawki podatku dochodowego w pierwszym przedziale skali podatkowej z obowiązującego dotychczas poziomu 17% do 12%. Samo obniżenie ma dotyczyć osób fizycznych, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych wówczas, gdy podstawa opodatkowania wynosi co najwyżej 120 tys. zł. Kwota wolna od podatku pozostała na poziomie 30 tys. zł. Zmianie nie uległa także wysokość pierwszego progu podatkowego.


Przywrócona możliwość rozliczania się jako samotny rodzic z dzieckiem
W Polskim Ładzie pierwotnie zlikwidowano możliwość rozliczania się z dzieckiem przez samotnych rodziców. Zamiast tego miało obowiązywać odliczenie od podatku, które zostało wyszczególnione w art. 27e ustawy o PIT. W świetle tej regulacji podatnik mógł odliczyć od podatku kwotę w wysokości 1500 zł wówczas, gdy w roku podatkowym był rodzicem albo opiekunem prawnym małoletniego dziecka bądź dzieci, jednocześnie pozostając panną, kawalerem, wdową, wdowcem albo osobą rozwiedzioną. Analogiczne przepisy miały być stosowane również do osób pozostających w separacji lub w związku małżeńskim z osobą niedysponującą prawami rodzicielskimi albo przebywającą w więzieniu.
Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją osoby samotnie wychowujące dzieci płacą podatek o wartości podwójnej wysokości podatku obliczanego od połowy rocznych dochodów. Do wspomnianej kwoty nie będą doliczane przychody z renty na małoletnie dziecko. Dzięki temu można korzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku. Nie będzie już można natomiast korzystać ze wspomnianego wcześniej odliczania 1500 zł.


Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez pracodawcę
Aktualnie zgodnie z przepisami Polskiego Ładu można stosować kwotę zmniejszającą podatek jedynie u jednego pracodawcy. Według projektowanych zmian płatnik będzie mógł zredukować kwoty zaliczki o maksymalnie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wówczas gdy do podatnika zostało złożone stosowne zawiadomienie zgodnie z ustalonym wzorem. Wskazuje się tam na uprawnienia dotyczące nie tylko wspomnianej 1/12, ale także 1/24 oraz 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (podatnik sam decyduje, które rozwiązanie jest dla niego najlepsze. Takie oświadczenie można złożyć maksymalnie trzem płatnikom.


Inne sposoby doliczania dochodów niepełnoletnich w rozliczeniu rocznym
Obecnie dochody małoletnich dzieci poza tymi osiąganymi z ich pracy oraz stypendiów i przedmiotów oddanych do swobodnego użytku zaliczane są do dochodów rodziców uwzględnianych w rocznych deklaracjach. W wymienionych przypadkach rodzice rozliczają dochody dzieci jako ich ustawowi przedstawiciele. Można wówczas skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. W pozostałych przypadkach dochody rodziców oraz dzieci korzystają z jednej kwoty wolnej od podatku.


Likwidacja ulgi na zabytki
Nowa regulacja zakłada także likwidację ulgi na zabytki. Sytuację tę tłumaczy się tym, że wydatki na zakup oraz renowacje zabytkowych obiektów ponoszone są zazwyczaj przez dość bogatych przedsiębiorców i osoby prywatne, które nie potrzebują takiego świadczenia. Stosownym prawem objęte są natomiast wydatki na zakup i modernizację zabytkowych obiektów poniesione do końca czerwca 2022 roku.

Źródła:

  1. https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zmiany-zmian-w-polskim-ladzie-rzad-pokazuje-kto-zyska-a-kto-straci/gj54lnw (dostęp z dnia 22.07.2022).
  2. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5458767,Nowy-Polski-Lad.html (dostęp z dnia 22.07.2022).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *