Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych

Ostatnie zmiany wprowadzone z dniem 1 lipca 2022 nie uwzględniły zmian dotyczących zasad wyliczania składki zdrowotnej. Pracodawca naliczając wynagrodzenie dalej musi wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie według zasad z roku 2022, a także z roku 2021. Pozwoli to na ewentualne obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z roku 2021.

Obniżenie składki zdrowotnej

W sytuacji, kiedy obliczona przez płatnika składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od kwoty zaliczki na pdof, składkę zdrowotną obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty. Tak wynika z art.83 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), zwanej ustawą zdrowotną. Zatem składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika pracodawca nie przekazuje więc do ZUS w wysokości 9% podstawy wymiaru, lecz w wysokości obniżonej do kwoty zaliczki na pdof wyliczonej dla pracownika.

Należy jednak pamiętać, że po wprowadzonych zmianach od 1 stycznia 2022 r. przepisami Polskiego Ładu składka zdrowotna nie powinna być pomniejszana do kwoty faktycznej zaliczki na podatek za dany miesiąc wyliczonej na potrzeby podatkowe, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na pdof, obliczanej na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. (art. 83 ust. 2b ustawy zdrowotnej).

Przykład

Podstawa wynagrodzenia: 788 zł

Ubezpieczenie społeczne: 108,04 zł

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 788 – 108,04 = 679,96 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 61,19 zł (pods. ubezpieczenia zdrowotnego x 9%)

Koszty uzyskania przychodu: 250 zł

Kwota wolna od podatku (dla 1 umowy o pracę): 300 zł

Podstawa do opodatkowania: 679,96 – 250 = 430 zł (zaokrąglamy)

Obliczenie hipotetycznego podatku na dzień 31.12.2021 r.

430 * 17% = 73,10 – 43,76 = 29,34 zł

Hipotetyczny podatek 2021r: 29,34 zł → składka zdrowotna obniżona do kwoty zaliczki na pdof obliczonej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zaliczka na pdof do urzędu skarbowego 0 zł

Kwota netto: 788 – 108,04 – 29,34 = 650,62 zł

Obniżenie składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na pdof zwykle zdarza się, gdy przychody pracownika, stanowiące podstawę wymiaru składki zdrowotnej, są stosunkowo niskie. Tego typu sytuacje dotyczą również pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagradzanych według minimalnych stawek.

Źródła:

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/swiadczenia-opieki-zdrowotnej-finansowane-ze-srodkow-17127716/art-83 (dostęp z dnia 09.08.2022 r.)
  2. https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/5524371,DGP-Blad-w-przepisach-o-skladce-zdrowotnej-i-liczeniu-zaliczek-od-pensji-nieudana-korekta-Polskiego-Ladu.html (dostęp z dnia 09.08.2022 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *