Termin wypłaty wynagrodzenia

Pracodawca jest zobowiązany do terminowego wypłacania wynagrodzenia swoim pracownikom za wykonaną pracę. Jednakże jaki termin musi zostać wyznaczony wg przepisów prawa?

Wynagrodzenie musi być wypłacane minimum raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie – wg. art 85 Kodeksu Pracy.

Zazwyczaj określony termin podany jest w regulaminie pracy, jeżeli jednak pracodawca nie ustalił regulaminu, to musi umieścić wzmiankę o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia w pisemnej informacji dla pracowników – w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Dodatkowo taka informacja może znaleźć się na umowie.

Wynagrodzenie wypłacane raz na miesiąc musi być wypłacone do 10 dnia kolejnego miesiąca – za miesiąc poprzedni.  W przypadku, gdy ten dzień wypadnie w dniu wolnym od pracy, pracodawca zobowiązany jest do przekazania wynagrodzenia wcześniej, np. w dniu poprzednim.

Powyżej wspomnieliśmy o minimalnym okresie wypłaty – raz na miesiąc, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta częstotliwość była większa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *