Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Tarcza antykryzysowa 4.0 – uchwalona przez Sejm

Tarcza antykryzysowa 4.0 – uchwalona przez Sejm

4 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił tarczę 4.0, tarcza przewiduje sporo zmian w obecnie obowiązujących przepisach m.in. wydłużenie zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca bieżącego roku, dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, udzielenie zaległych urlopów i wiele innych. Tarcza ma ochronić polskie firmy, pomóc w utrzymaniu miejsc pracy, zapewnić wsparcie budżetów samorządów.

Utrzymanie miejsc pracy

Uściślenie zasad wykonywania pracy zdalnej, w zamyśle jest zapewnienie równego traktowania pracowników oraz zapobieganiu nadużyciom, które polegają na tym, że osoby, które nie posiadają warunków do wykonywania pracy zdalnej korzystają z tego statusu.

W czasie epidemii firma będzie mogła udzielić zaległych urlopów pracownikom (we wskazanym przez pracodawcę terminie, w wymiarze do 30 dni).

Jeżeli firma wykaże, że z powodu pandemii coraz bardziej obciążają ją koszty wynagrodzeń, będzie mogła wprowadzić postój, bądź obcinać etaty, nawet jeśli nie spełnia wymogów spadku obrotów.

W czasie pandemii wysokość odpraw, odszkodowań, czy świadczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (lub cywilnoprawnej) ma nie przekraczać 26 tysięcy. Chodzi o świadczenia, których wypłata przewidziana jest w przepisach. Definiowane ograniczenia będą mogli zastosować pracodawcy, którzy odnotują spadek obrotów gospodarczych (25% w ciągu miesiąca lub 15 % w ciągu dwóch miesięcy), czy też istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (jeżeli udział płac do przychodów wzrośnie o co najmniej 5% w przeciągu miesiąca).

Wakacje kredytowe

Możliwość zawieszenia obowiązku spłaty kredytów przez 3 miesiące, bez naliczania odsetek oraz innych opłat z tym związanych. Nowe przepisy mają dotyczyć tylko tych, którzy stracili pracę bądź inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 roku.

Bony turystyczne

Bon turystyczny ma zostać skierowany do rodzin, które mają dzieci, bon będzie o wartości 500 zł na każde dziecko, wykorzystanie bonu na potrzeby wypoczynku krajowego. Rząd chce zrealizować pierwsze wypłaty w ostatnim tygodniu lipca, bon nie będzie świadczeniem na konto, tylko numerem cyfrowym realizowanym przez ZUS na konto zarejestrowanych firm turystycznych.

Przedłużenie zasiłku opiekuńczego

Analogiczne tak jak w przypadku dzieci niepełnosprawnych, rodzice bądź opiekunowie dzieci do lat 8 będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca bieżącego roku, zarówno w sytuacji, kiedy żłobek, przedszkole, czy szkoła pozostają zamknięte (a także jeśli pozostaną otwarte, kiedy rodzic/opiekun zdecyduje się na samodzielną opieką nad dzieckiem).

Wsparcie budżetów samorządów

W związku z pandemią COVID – 19 samorządy odnotowują spadek wpływów m.in. z tytułu podatków. Osłonowe rozwiązania dla samorządów:

  • Możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu Państwa na kolejne miesiące dokonywanych poprzez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych.
  • Uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.
  • Wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność JST. Z subwencji ogólnej za czerwiec miasta otrzymają, przykładowo: Kraków: 80 153 038, 87 zł, Gdynia: 21 926 365,56 zł, a Komorniki: 2 435 789,77 zł.
  • Podwojenie udziału powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Teraz będzie trafiała do nich co 2, nie co 4 złotówka.

Przepisy antyprzejęciowe

Ochrona przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE, nowe reguły kontroli przejęć spółek mają trwać dwa lata. Wprowadzone przepisy są wzorowane na przepisach m.in. w Niemczech, a także takie działania podejmują inne kraje europejskie, a także pozaeuropejskie dla ochrony krajowych spółek w interesie publicznym. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm

Tarcza 4.0 wprowadza także dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w ciężkiej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br. Tarcza 4.0 przewiduje, że pomoc w formie dopłat do odsetek kredytów będzie można łączyć np. z pomocą de minimis czy gwarancjami.

Autor: Katarzyna Spysińska

Źródła:

  1. https://www.gov.pl/web/rozwoj/obrona-polskich-firm-miejsc-pracy-kredytobiorcow-i-samorzadow—tarcza-40-w-sejmie (dostęp z dnia 09.06.2020)
  2. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4604596,Tarcza-antykryzysowa-40-uchwalona-przez-Sejm.html (dostęp z dnia 08.06.2020)
  3. https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-4-0-przyjeta-zmiany-w-prawie-pracy-zasilek-opiekunczy-do-28-czerwca-i-wakacje-kredytowe-987785 (dostęp z dnia 08.06.2020)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *