Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

O jakich terminach podatnik musi pamiętać?

O jakich terminach podatnik musi pamiętać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania szeregu zobowiązań wobec państwa. Przedsiębiorcy zobligowani są m.in. do płacenia obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT (o ile nie jest zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z jego uiszczania). Dodatkowo raz na rok należy składać zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego oraz przygotowywać sprawozdanie finansowe na podstawie przeprowadzonego wcześniej spisu remanentowego. Każde z wymienionych zobowiązań trzeba wypełnić w określonym terminie, aby nie narazić się na ewentualne sankcje karne. Warto zatem zebrać wszystkie najważniejsze terminy w jednym miejscu.

Zaliczka na PIT, PIT-y pracownicze oraz zeznania roczne

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca się albo w systemie miesięcznym, albo kwartalnym. W tym pierwszym przypadku wyliczoną kwotę zaliczki wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, którego dotyczy podatek. W systemie kwartalnym natomiast zaliczki płaci się do 20 dnia miesiąca następującego zaraz po upływie danego kwartału (są to zatem następujące terminy – 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia następnego roku).

W przeciągu roku podatkowego nie ma konieczności składania żadnych deklaracji odnośnie podatku PIT, jednak po upływie tego roku należy złożyć zeznanie roczne. Obowiązują przy tym następujące terminy – od 15 do 28 lutego – PIT-16A oraz PIT-28; do końca kwietnia pozostałe zeznania (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39). Oczywiście, w zależności od okoliczności złożone zeznanie należy również opatrzyć odpowiednimi załącznikami. Począwszy od 2019 roku PIT-y pracownicze, należy przesyłać tylko w formie elektronicznej do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Stosowne informacje pracownikom przesyła się natomiast do końca lutego.

Podatki i deklaracje VAT, VAT-UE oraz JPK

Deklaracje VAT w zależności od własnych preferencji także składa się albo w systemie miesięcznym, albo kwartalnym. Obowiązują tutaj odpowiednio następujące terminy złożenia dokumentacji – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, do którego odnosi się rozliczenie albo do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy rozliczenie.

Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu dokonał sprzedaży towarów lub usług na rzecz podmiotu zagranicznego z Unii Europejskiej, w takim wypadku trzeba złożyć do urzędu skarbowego informację podsumowującą VAT-UE. Trzeba to zrobić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała dana transakcja. Co istotne, czyni się to tylko w formie elektronicznej.

Z kolei strukturę JPK_VAT dotyczącą danego miesiąca przesyła się do 25 dnia następnego miesiąca. Dotyczy to również podatników VAT rozliczających się z fiskusem w systemie kwartalnym. Trzeba też pamiętać o tym, że urząd skarbowy może także zażądać od podatników przesłania pozostałych plików JPK (JPK_FA, JPK_WB i JPK_PKPiR). Wówczas trzeba je przesłać do organu w ustalonym indywidualnie terminie.

Spisy z natury oraz zeznania środowiskowe

Spisy z natury realizuje się do 31 grudnia danego roku, przy czym dotyczy to również spisów zerowych. Nie ma przy tym potrzeby przeprowadzania kolejnego spisu na 1 dzień nowego roku podatkowego. Wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu spis z natury sporządzony na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego. Z kolei zeznania środowiskowe przygotowuje się do 31 marca. Obowiązkowo muszą je opracowywać przedsiębiorcy korzystający w określony sposób ze środowiska np. poprzez jazdę samochodem.

Zmiany formy opodatkowania i częstotliwości zaliczek

Przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przysługuje prawo do zmiany formy opodatkowania, przy czym można tego dokonywać nieograniczoną liczbę razy. Taki zamiar trzeba jednak zgłosić do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym doszło do osiągnięcia pierwszego przychodu opodatkowanego nową formą. Jeśli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu, w takim wypadku obowiązuje termin zgłoszenia do końca roku podatkowego.

Wspomniane terminy odnoszą się do rozliczeń na zasadach ogólnych, ryczałtu ewidencjowanego oraz skali podatkowej. Jeśli natomiast przedsiębiorca chce wybrać kartę podatkową albo zrezygnować z niej na rzecz innej formy opodatkowania, w takim przypadku należy złożyć stosowne zawiadomienie do 20 stycznia.

Począwszy od 2019 roku podatnik może informować naczelnika urzędu skarbowego o wybranej częstotliwości zaliczek przy składaniu rocznego zeznania podatkowego. A zatem podatnik zawiadamia urząd o tej kwestii dopiero po upływie roku podatkowego, spłacając w jego trakcie swoje zobowiązania w systemie miesięcznym, kwartalnym lub w formie uproszczonej.

ZUS i KRUS

Składki ubezpieczeniowe ZUS opłaca się do 10 dnia kolejnego miesiąca, jeśli osoba fizyczna opłaca ją tylko za siebie. Składki za pracowników należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca. W przypadku jednostek budżetowych obowiązuje termin do 5 dnia kolejnego miesiąca. Składki w KRUS opłaca się do końca pierwszego miesiąca danego kwartału.

Autor: Łukasz Stachurski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *