Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Rozszerzony dostęp do ryczałtu od 2021 roku

Rozszerzony dostęp do ryczałtu od 2021 roku

Zgodnie z planowanymi przez rząd zmianami, od 2021 roku mają zostać wprowadzone pewne nowelizacje ukierunkowanie na rozszerzenie możliwości skorzystania z ryczałtu przez przedsiębiorców. W tym czasie nastąpi likwidacja większości przypadków niemożności opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem ze względu na jej charakter. Zostanie podniesiony również limit przychodów, który do tej pory wykluczał możliwość skorzystania z tego rozwiązania. W praktyce oznacza to, że wiele osób fizycznych prowadzących własne firmy będzie mogło opodatkować swoje przychody ryczałtem. Warto dowiedzieć się, na czym polegają wprowadzone już niedługo zmiany oraz dla kogo zostały one przygotowane.

Wyższe limity i niższe stawki

Nowelizacja zakłada, że od 2021 roku zostanie podwyższony limit przychodów uprawniający do opodatkowania dochodów ryczałtem. Dotychczasowa suma 250 tys. euro obrotów zostanie zwiększona do 2 mln euro. Po przekroczeniu tego limitu nie będzie można skorzystać z tego rozwiązania. Przeobrażeniu ulegnie także zakres usług, które zostały opodatkowane poszczególnymi stawkami, które nowelizacja znacząco obniża.

Obecne stawki ryczałtu, których jest 7 zostaną w większości zmniejszone. I tak stawka 20% zostanie obniżona do 17%, 17% do 15%, zostanie wprowadzona też nowa stawka 10% – ta stawka dotyczy kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Najem nieruchomości będzie opodatkowany ryczałtem 8,5% do 100 tys. zł przychodu oraz 12,5% dla przychodów, które są wyższe niż wspomniany limit. Większa ilość usług będzie można opodatkować ryczałtem 8,5%. Najniższe stawki ryczałtu, czyli 5,5%, 3% i 2% pozostają bez zmian.

Uprzywilejowane zawody

W świetle obowiązujących obecnie przepisów ryczałtem swoje przychody mogą opodatkowywać jedynie lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, tłumacze, położne, felczerzy oraz weterynarze i technicy dentystyczni, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą na rzecz klientów prywatnych oraz nauczyciele udzielający korepetycji. Taka działalność musi być wykonywana osobiście, a stawka ryczałtu wynosi w tym przypadku 20% z uzyskanych przychodów. Od 2021 roku liczba uprzywilejowanych w ten sposób zawodów wzrośnie o przedstawicieli kolejnych grup zawodowych. Dotyczy to: rzeczników patentowych, agentów firm inwestycyjnych, psychologów, fizjoterapeutów, doradców inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, architektów, inżynierów budownictwa, brokerów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, agentów ubezpieczeniowych i oferujących uzupełniające ubezpieczenia, a także księgowych.

Warto uświadomić sobie, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się prowadzenie działalności gospodarczej bez zatrudniania innych osób na takie same stanowiska pracy, czy to w charakterze pracowników etatowych, czy też zleceniobiorców lub wykonawców umów o dzieło. A zatem jeden agent ubezpieczeniowy nie może zatrudnić w swojej firmie drugiego agenta ubezpieczeniowego, ma jednak możliwość współpracy np. z sekretarką, księgową albo sprzątaczką. Stawka ryczałtu dla wolnych zawodów od 2021 roku ma też zostać obniżona z 20 do 17 procent, co też jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia przedstawicieli wolnych zawodów.

Czy ryczałt się opłaca?

Ryczałt jest opłacalnym rozwiązaniem, ale nie dla wszystkich przedsiębiorców. O jego opłacalności decydują przede wszystkim indywidualne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a szczególnie od wysokości kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Niekiedy może się zdarzyć, że podatnik zapłaci więcej podatku przy ryczałcie niż przy podatku liniowym, czasem stawki te okazują się jednak mniejsze. Oczywiście w każdym przypadku trzeba jeszcze zapłacić składkę na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, jakkolwiek są one dokładnie takie same dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od sposobu opodatkowania jego przychodów. Podobny stopień opodatkowania przy podatku liniowym i ryczałcie obowiązuje wówczas, gdy jego koszty oscylują na poziomie około 10% (kwotowo daje to stawkę 1053 zł w skali miesięcznej). Zarówno ryczałt, jak i podatek liniowy wynoszą w takim przypadku około 1700 zł. Zasadniczo okazuje się, że ryczałt jest najbardziej opłacalny w przypadku relatywnie niskich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokich dochodach.

Prosta księgowość

Jedną z największych zalet ryczałtu jest uproszczona księgowość. W tym przypadku wystarczy prosta ewidencja przychodów, nie ma konieczności wyliczania dochodu oraz gromadzenia faktur kosztowych jako dowodów poniesienia określonych kosztów. W ten sposób można niejednokrotnie uniknąć sporów o to, czy dany wydatek został słusznie zaliczony do kosztów podatkowych. Na ryczałcie korzysta fiskus, tę metodę rozliczania stosunkowo łatwo bowiem skontrolować. Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania, musi najpierw rozważyć, czy to mu się rzeczywiście opłaca.

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4694451,Rozszerzony-dostep-do-ryczaltu-od-2021-r.html (dostęp z dnia 30.11.2020 r.)

2. https://bezprawnik.pl/ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-w-2021/ (dostęp z dnia 02.12.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *